Zastupiteľstvo Nitrianskeho kraja podporilo Hospic u Bernadetky v Nitre

TK KBS, bnr, tu, ml; pz | 03. 02. 2023 14:27Nitra 3. februára (TK KBS) Začiatkom roka sa pod hlavičkou  Nadácie Pomoc zriadenej Nitrianskym samosprávnym krajom a v spolupráci s nitrianskym centrom Maltézskej pomoci Slovensko uskutočnila pilotná spoločná aktivita „Novoročný Maltézsky punč pre poslancov Zastupiteľstva NSK na podporu Hospicu u Bernadetky v Nitre“.Vďaka tomu si mohli poslanci a poslankyne počas rokovania zastupiteľstva  23. januára 2023 prevziať originálny Maltézsky punč vo fľašiach, ako ich pripravili dobrovoľníci nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko po vzore svojich kolegov z Českého veľkopriorátu Maltézskeho rádu v Prahe a do pripravenej pokladnice zaň mohli vložiť dobrovoľný finančný príspevok. Poslanci a poslankyne tak mohli prejaviť svoju šľachetnosť a solidaritu s tými, ktorý v Hospici u Bernadetky končia svoju pozemskú púť a Nový rok 2023 ako aj svoje pôsobenie začať prvým dobrým skutkom symbolicky svedčiacom o tom, že Nitriansky samosprávny kraj bude aj v tomto volebnom období aj prostredníctvom Nadácie Pomoc venovať patričnú pozornosť pomoci a podpore chorým, sociálne odkázaným či trpiacim ľuďom na svojom území.Výťažok zo zbierky vo výške 660 eur symbolickým darovacím šekom a keramickým tanierom na pamiatku a znak ďalšej spolupráce medzi Nadáciou Pomoc a Diecéznou charitou v Nitre v mene poslancov a poslankýň zastupiteľstva 2. februára 2023 osobne odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík riaditeľovi Diecéznej charity Jurajovi Barátovi priamo v Hospici – Dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.  V sprievode riaditeľky hospicu Leony Šóthovej si zároveň prezrel celé zariadenie, oboznámil sa s jeho priestormi a navštívil aj jednu z pacientiek na lôžku v prítomnosti jej príbuznej. V diskusii s vedením charity a hospicu sa oboznámil s fungovaním tohto špecifického zariadenia, ale aj problémami, s ktorými sa každoročne potýka z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktoré hlavne v súčasnej situácii spôsobenej zvýšením cien za energie je viac ako kritické.Branislav Becík sa tak na vlastné oči mohol presvedčiť o vysokej úrovni starostlivosti a služieb poskytovaných pacientom v hospici, ktorý takto pomáha ako trpiacim v terminálnych štádiách nevyliečiteľných ochorení, ale aj ich príbuzným pri znášaní týchto ťažkostí. Ocenil úlohu a službu hospicu, obzvlášť najmä personálu, ktorý sa napriek ťažkej situácii snaží robiť všetko preto, aby pacienti ani v náročnom období necítili žiadne bolesti a odchádzali do večnosti v dôstojných podmienkach, ako si každý človek zaslúži. Táto pilotná charitatívna aktivita bola prejavom záujmu o pokračovanie v spolupráci Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nadácie POMOC a Diecéznej charity s centrom Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre v sociálnej a charitatívnej oblasti.Zdroj: Biskupstvo Nitra
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024