Pápež obetiam násilia v Kongu: Som s vami, nesiem vám Božie pohladenie

TK KBS, VaticanNews, zk, bd; rp | 01. 02. 2023 19:32Kongo 1. februára (VaticanNews) „Modlím sa, aby žena - každá žena - bola rešpektovaná, chránená a docenená: páchať násilie na žene a matke znamená robiť to samotnému Bohu, ktorý na seba vzal ľudskú podobu od ženy, od matky.“ To sú slová pápeža Františka zo stretnutia s obeťami násilia z východnej časti Konžskej demokratickej republiky v stredu 1. februára.Dlho očakávané stretnutie pápeža Františka s obeťami násilia sa odohralo dnes popoludní na pôde apoštolskej nunciatúry v Kinšase. Pôvodne chcel pápež obete navštíviť osobne v regióne Severné Kivu, no z bezpečnostných dôvodov sa plán napokon zmenil.Pri stretnutí zazneli štyri veľmi silné svedectvá obetí násilia ktoré nakoniec prečítali spoločné vyhlásenie o záväzku odpustiť svojim násilníkom. Išlo obete sexuálneho zneužívania, tzv. sexuálnych otrokýň unesených povstaleckými rebelmi či o vnútorne vysídlené osoby, ktoré boli svedkami znásilnení a vrážd svojich rodičov a súrodencov či vyvraždenia a vypálenia svojich dedín. Ženy unesené do otroctva boli podľa ich slov svedkami rozkúskovania tiel a dekapitácií spoluväzňov, ktorých mäso boli napokon nútené zjesť.Svätý Otec vyjadril blízkosť a solidaritu všetkým obetiam, odsúdil obohacovanie sa na drancovaní krajiny a krvavé obetovanie nevinných obetí. Nebeského Otca odprosoval za „násilie človeka na človeku“. Pápež všetkých pozval k obráteniu a odzbrojeniu srdca, k odmietnutiu rezignovať. Potrebné je tiež odpustenie, ktoré „otvára cestu k zajtrajšku“ i to, aby sme povedali „áno“ nádeji, ktorou je Ježiš, zdôraznil Svätý Otec.Vybrané myšlienky z príhovoru Svätého Otca „Vám, drahí obyvatelia východu, chcem povedať: som vám nablízku. Vaše slzy sú mojimi slzami, vaša bolesť je mojou bolesťou. Každej rodine, ktorá smúti alebo bola vysídlená v dôsledku vypálených dedín a iných vojnových zločinov, tým, ktorí prežili sexuálne násilie, každému zranenému dieťaťu a dospelému hovorím: Som s vami, chcem vám priniesť Božie pohladenie. Jeho nežný a súcitný pohľad spočíva na vás. Zatiaľ čo násilníci s vami zaobchádzajú ako s vecami, Otec v nebi vidí vašu dôstojnosť a každému z vás hovorí: „Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem“ (Iz 43,4). …V jeho mene spolu s obeťami a tými, ktorí sa zasadzujú za mier, spravodlivosť a bratstvo, odsudzujem ozbrojené násilie, masakre, znásilňovanie, ničenie a okupovanie dedín, drancovanie polí a dobytka, ktoré sa naďalej páchajú v Konžskej demokratickej republike. A tiež krvavé, nezákonné využívanie bohatstva tejto krajiny, ako aj pokusy o jej rozdrobenie. … Obraciam sa k Otcovi, ktorý je na nebesiach a ktorý chce, aby sme všetci boli bratmi a sestrami na zemi: pokorne skláňam hlavu a s bolesťou v srdci ho prosím o odpustenie za násilie človeka na človeku. Otče, zmiluj sa nad nami. Uteš obete a tých, ktorí trpia. … Už dosť, počúvajte volanie krvi obetí Predovšetkým je to vojna, ktorú rozpútala nenásytná chamtivosť po surovinách a peniazoch, ktorá živí zbrojársku ekonomiku, ktorá si vyžaduje nestabilitu a korupciu. Aký škandál a aké pokrytectvo: ľudia sú znásilňovaní a zabíjaní, zatiaľ čo biznis, ktorý spôsobuje násilie a smrť, naďalej prekvitá!Obraciam sa na všetkých ľudí, na všetky vnútorné i vonkajšie subjekty, ktoré ťahajú za nitky vojny v Konžskej demokratickej republike, drancujú ju, mučia a destabilizujú. Obohacujete sa nezákonným využívaním majetku tejto krajiny a krvavým obetovaním nevinných obetí. Počúvajte volanie ich krvi (porov. Gn 4,10), počúvajte hlas Boha, ktorý vás vyzýva k obráteniu, a hlas svojho svedomia: umlčte zbrane, ukončite vojnu. Už dosť! Už žiadne obohacovanie sa na koži tých najslabších, už žiadne obohacovanie sa zdrojmi a peniazmi pošpinenými krvou…Prosím vás, odzbrojte svoje srdciaDnes by som vám chcel navrhnúť, aby sme začali s dvoma „nie“ a dvoma „áno“.…nenávisť a násilie nie sú nikdy prijateľné, nikdy ospravedlniteľné, nikdy tolerovateľné, o to viac pre tých, ktorí sú kresťanmi. Nenávisť plodí len ďalšiu nenávisť a násilie plodí ďalšie násilie. …. Boh je Bohom pokoja a nie vojny. Hlásanie nenávisti je rúhanie a nenávisť vždy rozožiera ľudské srdce. …Prosím všetkých v mene Ježiša, ktorý odpustil tým, ktorí mu prebodli ruky a nohy klincami a pribili ho na kríž: prosím vás, odzbrojte svoje srdcia. …Treba demilitarizovať srdce: odstrániť jed, odmietnuť zlobu, vyhubiť chamtivosť, vymazať hnev; povedať „nie“ všetkému, čo sa zdá, že človeka oslabuje, ale v skutočnosti ho robí slobodným, pretože mu dáva pokoj. Áno, pokoj vychádza zo srdca, zo srdca zbaveného nenávisti. „Nie“ rezignáciiJe potrebné povedať aj druhé „nie“: nie rezignácii. Pokoj si vyžaduje bojovať proti skľúčenosti, znechuteniu a nedôvere, ktoré vedú k presvedčeniu, že je lepšie všetkým nedôverovať, žiť oddelene a vzdialene, než sa spojiť a kráčať spolu. … Budúcnosť bude iná, ak bude patriť všetkým a nie len niektorým, ak bude pre všetkých a nie proti niektorým. … Budúcnosť nemožno vybudovať uzavretím sa do svojich vlastných záujmov, stiahnutím sa do svojich vlastných skupín, etník a klanov.A tu sa konečne dostávame k dvom „áno“ za pokoj. Po prvé, áno zmiereniu sa. ...Odpustenie otvára dvere zajtrajškuChcel by som vám povedať: buďte aj vy stromami života. Buďte ako stromy, ktoré absorbujú nečistoty a vracajú kyslík. Alebo ako hovorí jedno príslovie: „V živote buď ako palma: prijímaj kamene, vracaj ďatle“. Toto je kresťanské proroctvo: na zlo odpovedať dobrom, na nenávisť láskou, na rozdelenie zmierením. …Priatelia, iba odpustenie otvára dvere zajtrajšku, pretože otvára dvere novej spravodlivosti, ktorá bez toho, aby zabudla, prerušuje bludný kruh pomsty. Byť zmierený znamená vytvárať zajtrajšok: znamená to veriť v budúcnosť namiesto toho, aby sme zostali ukotvení v minulosti; znamená to vsadiť na pokoj namiesto toho, aby sme sa zmierili s vojnou. „Áno“ nádeji, ktorou je JežišPosledné, rozhodujúce „áno“: áno nádeji. Ak sa zmierenie dá znázorniť ako strom, ako palma, ktorá prináša ovocie, nádej je voda, vďaka ktorej prekvitá. Táto nádej má prameň a tento prameň má meno, ktoré chcem tu s vami zvestovať: Ježiš! Ježiš: s ním už zlo nemá posledné slovo v živote; …S ním sa každý hrob môže premeniť na kolísku, každé utrpenie na veľkonočnú záhradu. …“Bratia, sestry, synovia a dcéry Ituri, Severného a Južného Kivu, som vám nablízku, objímam vás a všetkým vám žehnám. …A modlím sa, aby žena, každá žena, bola rešpektovaná, chránená a cenená: páchať násilie na žene a matke znamená robiť to samotnému Bohu, ktorý na seba vzal ľudskú podobu od ženy, od matky.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024