Deň učiteľov Gréckokatolíckej eparchie Košice

TK KBS, ts ke, rp; pz | 01. 02. 2023 14:56



Košice 1. februára (TK KBS) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, bol 30. januára Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.



Vyše dvesto pedagogických i nepedagogických zamestnancov cirkevných škôl a pozvaných hostí z Regionálneho úradu školskej správy Košice, z Odboru školstva KSK, riaditeľov cirkevných školských úradov a predstaviteľov samosprávy, zavítalo do katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, kde sa začala oslava Dňa učiteľov archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka arcibiskup Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup. Spolu s riaditeľmi, duchovnými správcami cirkevných škôl a pozvanými kňazmi tvorili spoločenstvo pri eucharistickom slávení.



Na začiatku všetkých privítal Karol Knap, riaditeľ eparchiálneho školského úradu, ktorý všetkých pozval zjednotiť sa v úmysle s pápežom Františkom, ktorý úmysel modlitieb v januári venoval práve učiteľom. Vladyka Cyril v homílii zdôraznil úlohu učiteľa vychovávať a byť svedkom evanjelia, čo v duši žiaka či študenta tvorí predpoklad pre ďalšie smerovanie v živote.



Program osláv Dňa učiteľov pokračoval v Dominikánskom centre VERITAS, kde bol pripravený kultúrny program spojený s morálnym ocenením učiteľov a zamestnancov za ich dlhodobý hodnotný prínos k rozvoju cirkevného školstva na území eparchie. Toto ocenenie sa udeľuje raz za päť rokov. Z rúk vladyku Cyrila Vasiľa a štátneho tajomníka ministerstva školstva Slavomíra Partilu si prevzalo ocenenie dvadsaťdva navrhovaných učiteľov a zamestnancov. Ocenenie bolo sprevádzané programom v ktorom vystúpila pani Monika Kandráčová a tiež učitelia a študentka zo ZUŠ M.Hemerkovej pod vedením Mgr. Lucie Lovašovej.





[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024