Na kontinentálne zhromaždenie Synody v Prahe pricestuje delegácia KBS

TK KBS, ccee, ts, ml, ml; pz | 01. 02. 2023 14:42Bratislava 1. februára (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober povedie slovenskú delegáciu na kontinentálnom zhromaždení Synody o synodalite. Delegácie biskupských konferencií rôznych európskych krajín a ďalší predstavitelia Cirkvi sa stretnú v Prahe od 5. do 12. februára.Na prvú časť kontinentálneho stretnutia, ktoré sa uskutoční od 5. do 9. februára 2023, pricestuje do hlavného mesta 200 účastníkov z celej Európy, z toho 156 delegátov z 39 biskupských konferencií. Každá konferencia môže vyslať štvorčlennú delegáciu zloženú z predsedu danej konferencie a troch ďalších členov.KBS bude zastupovať jej predseda, arcibiskup Bober. V slovenskej delegácii bude ešte výkonný tajomník KBS Ivan Ružička a dve zamestnankyne Generálneho sekretariátu KBS Renáta Ocilková a Mária Spišiaková, ktorých ako delegátov zvolili na 103. plenárnom zasadnutí biskupov. Ďalších 44 hostí budú predstavitelia komunít alebo hnutí zastupujúcich celú Katolícku cirkev z Európy. Spolu s nimi bude online pripojených ďalších niekoľko stoviek účastníkov.„Po skúsenosti spoločných, otvorených stretnutí na farskej i diecéznej úrovni, ako i po celoslovenskom stretnutí v Nimnici, nesieme odkaz zo živej komunity veriacich na Slovensku. Otvorenosť, dobro a ochota osobne a aktíve sa   podieľať na živote a poslaní Cirkvi, pravdivosť pri videní skutočností, ktoré bránia jej rozvoju a hlboká túžba prežívať synodálne konzultácie ako duchovnú skúsenosť modlitby a spoločenstva vo vzájomnej úcte a žičlivosti, to sú východzie body našej prípravy príspevku za Konferenciu biskupov Slovenska. Následne bude verejne dostupný,“ hovorí výkonný tajomník KBS Ivan Ružička.   Každá biskupská konferencia predstaví výsledky synodálneho procesu vo svojej krajine. Delegáti budú rozdelení do menších pracovných skupín podľa jazyka, národnosti a štátu. Výsledky týchto jazykových skupín (angličtina, taliančina, nemčina, francúzština a poľština) budú poskytnuté sekretariátu Rady európskych biskupských konferencií (CCEE). Diskusia o záverečnom dokumente tejto synodálnej fázy sa očakáva vo štvrtok 9. februára.V rámci európskeho synodálneho stretnutia sa 8. februára 2023 v pražskej katedrále uskutoční slávnostná bohoslužba za účasti delegátov z celej Európy. Svätej omši, ktorá sa začne o 18:00, bude predsedať sekretár synody kardinál Mario Grech a koncelebrovať budú predsedovia európskych biskupských konferencií. Svätá omša je otvorená pre verejnosť a sú na ňu pozvaní všetci podporovatelia synodálneho procesu. V druhej časti stretnutia, 9. - 12. februára, bude program pokračovať stretnutím len 39 predsedov CCEE, ktorí budú okrem iného uvažovať o výsledkoch predchádzajúcich dní.Účastníci kontinentálneho stretnutia v Prahe majú teraz predložiť návrhy, ako by sa celý Boží ľud spolu s biskupmi mohol v budúcnosti podieľať na rozhodovaní v Cirkvi. Základom ich rokovaní bude dokument, ktorý bol vypracovaný na základe návrhov takmer všetkých diecéz sveta a koncom októbra predstavený vo Vatikáne.  Budú tiež diskutovať o tom, ako môže Cirkev plniť svoje poslanie v súčasných spoločenských podmienkach.-

Novinári, ktorí sa chcú akreditovať na kontinentálne zhromaždenie, by mali kontaktovať priamo CCEE na adrese accreditation.media@ccee.eu.Poznámka: S využitím správ CCEE a TS ČBK

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024