List synodálnych predstaviteľov o úlohe biskupov v synodálnom procese

TK KBS, VaticanNews, cz, rp; pz | 01. 02. 2023 14:31Vatikán 1. februára (VaticanNews) V liste adresovanom všetkým diecéznym a eparchiálnym biskupom na celom svete ponúka generálny sekretár a generálny referent synody úvahy o úlohe biskupov v synodálnom procese. Kardinál Mario Grech a kardinál Jean Claude Hollerich - generálny sekretár a generálny referent synody - adresovali všetkým biskupom sveta list, v ktorom sa podelili o "niekoľko úvah pre spoločné pochopenie synodálneho procesu, jeho priebehu a významu súčasnej kontinentálnej fázy".Kardináli na úvod poznamenávajú, že podľa učenia II. vatikánskeho koncilu má každý biskup "zodpovednosť" za svoju vlastnú partikulárnu cirkev a zároveň "starostlivosť o univerzálnu cirkev". Vysvetľujú, že samotným dôvodom na konanie synody je "umožniť výkon druhej z týchto úloh", pričom súčasný synodálny proces robí "úlohu pastierov a ich účasť v jednotlivých etapách ešte zásadnejšiou”."Za synodálnu cirkev": jediná téma synodyKardináli vo svojom liste zdôrazňujú jedinú tému synody: "Pre synodálnu cirkev: spoločenstvo, účasť, poslanie". "Toto je teda jediná téma, ktorú sme povolaní skúmať v každej z fáz procesu." Výlučné zameranie na túto tému vylučuje možnosť, že by iné témy "skryto zavádzali" tí, ktorí by chceli "zneužiť zhromaždenie a nebrať ohľad na konzultácie s Božím ľudom".Kardináli hovoria, že "je pochopiteľné", že v počiatočnej fáze synody "nebol jasne definovaný rozsah či okraje témy"; tie však podľa nich boli v ďalších krokoch postupne upresňované. "Je dôležité mať na pamäti," hovoria, že syntézy vytvorené v diecéznej fáze "sú výsledkom rozlišovania pastierov o príspevkoch, ktoré zazneli počas konzultácií s Božím ľudom".Pracovný dokument kontinentálnej etapy má zasa dať miestnym cirkvám príležitosť počúvať ostatných. Témy navrhnuté v tomto dokumente, dodávajú, "netvoria program budúceho zhromaždenia biskupskej synody".Určenie priorítTento proces počúvania umožní miestnym cirkvám určiť, čo v každej z nich rezonuje, čo biskupom umožní určiť "priority, opakujúce sa témy a výzvy k činnosti", ktoré môžu byť zdieľané a prerokované na októbrovom generálnom zhromaždení. Dúfame, že "na kontinentálnych zhromaždeniach zaznie hlas jednotlivých cirkví s ešte väčšou silou". "Čím viac budeme rásť v synodálnom štýle cirkvi, tým viac sa všetci ako členovia Božieho ľudu - veriaci aj pastieri - naučíme cítiť cum Ecclesia ["s cirkvou"], vo vernosti Božiemu slovu a Tradícii."Cieľom tejto synody je podľa kardinálov predovšetkým odpovedať na "veľkú otázku, ktorá je pre cirkev výzvou od II. vatikánskeho koncilu: Cirkev, čo o sebe hovoríš?" Odpoveď na túto otázku možno podľa nich nájsť v "cirkvi, ktorá je 'konštitutívne synodálna', kde sú všetci povolaní na uplatňovanie svojej cirkevnej charizmy so zreteľom na plnenie spoločného poslania evanjelizácie".Subjekt synodálneho procesu: Boží ľudSynodálny proces, pokračujú, ukazuje, ako je to možné: "Svätý Boží ľud je subjektom synodálneho procesu" práve prostredníctvom procesu počúvania, ktorý vedie každý biskup vo svojej cirkvi. Biskupi teda majú v procese dvojakú úlohu: vedú konzultácie vo svojich miestnych cirkvách a v nasledujúcich fázach uplatňujú svoju charizmu rozlišovania, vždy pod vedením pápeža, ktorý má "výsadu zvolávať, predsedať a potvrdzovať synodálne zhromaždenie". Týmto spôsobom sa podľa nich služba biskupov „stáva čoraz viac rozhodujúcou pre cestu Božieho ľudu“. Na záver kardináli zdôrazňujú, že biskupi, zjednotení medzi sebou a s pápežom a pod jeho vedením, reprezentujú "celú cirkev vo zväzku pokoja, lásky a jednoty".
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024