Do farností prichádza prvé vydanie medzinárodného časopisu Ekklesía

TK KBS, jhe, ml; pz | 01. 02. 2023 14:19Bratislava 1. februára (TK KBS) Vydavateľstvo Nové mesto prináša nový teologicko-pastoračný časopis Ekklesía. Cesty spoločenstva a dialógu. Časopis vychádza od roku 2018 v rôznych formách a jazykových verziách. Svojím zameraním vyjadruje a podporuje komplementárnosť charizmatického a služobného rozmeru Cirkvi vo svetle učenia Druhého vatikánskeho koncilu a pozýva kráčať a spoločne sa angažovať v hľadaní spôsobov komunikácie evanjeliového posolstva dnešným mužom a ženám.Články časopisu sa zameriavajú na obnovu Cirkvi a spoločnosti, vzťahy medzi rôznymi cirkvami a náboženstvami, stretnutia medzi rôznymi národmi a kultúrami a dialóg s osobami s odlišným presvedčením. Svojím obsahom ponúkajú prehĺbenie spirituality staršími aj novšími charizmami, pastoračnú a kultúrnu formáciu, osvedčené pastoračné postupy na miestnej a globálnej úrovni, ako aj osobné životné skúsenosti. Slovenská redakcia pod vedením Ľudovíta Pokojného preberá taliansku verziu časopisu, z ktorej robí výber článkov a predkladá tematicky relevantné čísla.Prvé číslo časopisu Ekklesía v slovenčine sa venuje téme synodálnej Cirkvi. Práve preto môže byť zaujímavé aj pre všetkých, ktorí sa zapojili do synodálnych konzultácií. Autormi článkov prvého čísla sú napríklad kardináli Jean-Claude Hollerich a Mario Grech, teológ Piero Coda, ako aj ďalší kňazi, rehoľníci či laici z rôznych krajín sveta. Ide o tematicky pestrý prierez tém, od komunitného rozlišovania cez pravoslávny prístup k synodalite až po synodálnu skúsenosť z Južnej Ameriky, Karibiku, Nemecka či Talianska.Prvé číslo vychádza v tlačenej podobe. Vďaka finančnému príspevku Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS ho bude môcť vydavateľstvo distribuovať do všetkých farností a rehoľných domov na Slovensku zdarma. Vydanie časopisu podporili tiež kňazi z Hnutia fokoláre. Okrem tlačenej verzie je časopis zdarma dostupný na stiahnutie a ďalšie šírenie v elektronickej podobe na stránke Vydavateľstva Nové mesto (Ekklesía 1/2023. Synodálna Cirkev – nm.sk), kde si môžete zakúpiť aj jeho tlačenú verziu. Nasledujúce čísla časopisu budú vychádzať už iba v elektronickej forme, ale ich obsah ostane dostupný zdarma pre všetkých čitateľov. Rozsah a presná forma časopisu budú závisieť od siete dobrovoľných podporovateľov, ku ktorým sa môžete pridať a zároveň sa prihlásiť na odber (Záujem o časopis Ekklesía (google.com) informácií o tomto projekte.Časopis je určený nielen kňazom, diakonom, seminaristom a zasväteným osobám, ale aj všetkým laikom aktívne zapojeným do života a misie Cirkvi. Rovnako aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o cestu Cirkvi v dnešnej spoločnosti, aby im slúžil ako zdroj inšpirácie, nástroj formácie či pomôcka pri pastoračnom pôsobení.TK KBS informoval Ján Heriban
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023