Saleziánky si pripomenuli 10 rokov pôsobenia v Nitre a Nitrianskej diecéze

TK KBS, tu, ml; pz | 01. 02. 2023 09:46Nitra 1. februára (TK KBS) Pri príležitosti spomienky sv. Jána Bosca sa 31. januára 2023 v Kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina v Nitre konala liturgická slávnosť, v rámci ktorej si sestry Saleziánky z Inštitútu dcér Márie Pomocnice pripomenuli aj 10. výročie ich príchodu do Nitry a Nitrianskej diecézy.Svätú omšu spolu s miestnym farárom Jozefom Tomicom a jeho kaplánom celebroval delegát pre spoločenskú komunikáciu Saleziánov na Slovensku don Marián Peciar SDB.V homílii sa venoval podstate vzťahu k viere, k blížnym a k službe s radosťou podľa príkladu svätosti a duchovnej služby sv. Jána Bosca najmä maličkým, ako podľa neho žije a pracuje aj štvorica sestier Saleziánok na území farnosti sv. Gorazda v Nitre a hlavne na Orechovom dvore, ktorý obýva početná komunita nitrianskych Rómov.Vyzdvihol ich obetavosť, tichosť, nenápadnosť ale hlavne záslužnú službu v mene Cirkvi tým najbiednejším. Povzbudil spoločenstvo veriacich k ich podpore a poďakoval sestrám „šedým myškám“ v mene Saleziánskej rodiny za všetko čo robia a odovzdal im kytice kvetov. Na záver svätej omše udelil prítomným požehnanie s relikviou sv. Jána Bosca. Po skončení liturgickej slávnosti sa prítomní, medzi ktorými nechýbali ani saleziánski spolupracovníci stretli vo farskom pastoračnom centre na agapé, v rámci ktorého si pozreli aj dokument o záslužnej a namáhavej činnosti sestier na Orechovom dvore.Sestry Saleziánky z Inštitútu dcér Márie Pomocnice sú ženskou rehoľou pápežského práva, ktorá patrí do saleziánskej rodiny. Ich zakladateľmi sú sv. Ján Bosco a sv. Mária Dominika Mazzarellová. Vznikli v Taliansku 5. augusta 1872. Zasväcujú sa Bohu sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti. V súčasnosti pôsobia na všetkých kontinentoch a vo viac ako 90-tich krajinách.Na Slovensku majú 15 komunít a je ich 84 sestier. Ich komunity sú menšie 3 – 8 sestier. Bývajú v bytoch alebo domoch rodinného typu. Kráčajú spolu pre mladých a s mladými v odpovedi na nové výzvy pre zmysluplný život vo všetkých jeho dimenziách. So spiritualitou sv. Jána Bosca a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej chcú prinášať radosť, nádej, odvahu, nadšenie a chuť žiť štýl vzťahov v rodinnom duchu a nechávajú sa inšpirovať srdcom Krista – Dobrého Pastiera a Máriou Pomocnicou. Aj keď sú zasvätené osoby a žijú v komunitách, na svoje živobytie si zarábajú poctivou prácou v normálnych zamestnaniach, ktoré sú spojené s výchovou a vzdelávaním deti a mladých.Komunita 6 sestier v Nitre je zatiaľ poslednou zriadenou komunitou na Slovensku. Jej hlavným poslaním je rómska pastorácia na Orechovom dvore, kde vyučujú a asistujú na základných školách a pracujú v materskom centre. Okrem toho koordinujú miestne stredisko saleziánskych spolupracovníkov ASC.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024