Rožňavská charita podala ruku núdznym na ich ceste k samostatnosti

TK KBS, lce, ml; pz | 30. 01. 2023 11:52Rožňava 30. januára (TK KBS) Sviečky, koberčeky, vianočné ozdoby, náramky, darčekové tašky, magnetky. To všetko a ešte viac vytvorili príjemcovia sociálnych služieb Diecéznej charity Rožňava v projekte s názvom Prácou von z chudoby s rozpočtom 20-tisíc eur zameranom na aktivity v oblasti podpory regionálneho rozvoja od augusta do decembra 2022.Diecézna charita Rožňava sa dlhodobo usiluje o zlepšenie pozície svojich prijímateľov služieb na trhu práce. V sociálnom podniku Cesta n.o. zamestnáva aktuálne piatich ľudí s rôznym znevýhodnením. Vďaka projektu majú denné aktivity fixnú štruktúru dopoludnia aj popoludní a sú rovnomerne rozvrhnuté medzi vzdelávacie aktivity a rozvoj pracovných zručností a aktivačné práce.Slepá mapa, historické poznatky, logické hádanky, zdravotnícke informácie, antistresové omaľovánky, krížovky a osemsmerovky a v súvislosti s nimi napríklad aj otázky z gramatiky či matematiky dvíhajú hladinu dopamínu a vzbudzujú dobrý pocit z vykonanej práce, podporujú spoluprácu v tíme, občerstvujú pamäť a zvyšujú poznanie.Ukazuje sa, že tieto aktivity majú špirálový efekt a pútajú pozornosť vždy väčšej skupiny záujemcov, ale tiež zvyšujú záujem o nové poznatky a skúsenosti, píše Lucia Černáková.Drobné ručné práce podporujú jemnú motoriku a estetické cítenie a ich výsledkom sú sviečky, ozdobné svietniky, koberčeky, vianočné ozdoby z papiera aj modelovacej zmesi, náramky, darčekové tašky či magnetky. Pravidelná účasť na aktivitách vedie k ustáleniu režimu, ktorý je potrebný na každom pracovisku. Je to malý krôčik v zvyšovaní zamestnanosti v regióne, ale veľký krok pre každého účastníka.Už predchádzajúce projektové aktivity viedli k tomu, že sa záujem o tkanie a háčkovanie pretavil do cielenej aktivity, keď obyvateľka útulku pravidelne spracováva materiály zo sociálneho šatníka, o ktoré nie je záujem a upcykluje ich na podsedáky, koberčeky, papučky či tašky.Svoje výrobky prezentuje pri rôznych príležitostiach, napríklad na stretnutiach OZ Gemerskí umelci, či na vianočných trhoch v Bratislave, vďaka čomu sa lepšie integruje do spoločnosti a získava cennú spätnú väzbu o svojej práci aj nové kontakty. Jej pôsobenie je dobrým príkladom pre ďalších ľudí prichádzajúcich do zariadení charity v Rožňave.Nedostatok pracovných príležitostí pre príjemcov sociálnych služieb súvisí s kombináciou viacerých faktorov, o.i. nedostatok pracovných návykov, nedostatočné vzdelanie, či nevyhovujúce bývanie. Diecézna charita Rožňava sa dlhodobo a systematicky snaží o intenzívny príspevok k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu.Aj vďaka projektu Prácou von z chudoby od augusta do decembra 2022 z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v hodnote 20 311 eur Diecézna charita Rožňava predchádza sociálnemu vylúčeniu a zmierňuje jeho dôsledky.Pomáha nájsť motiváciu na zmenu v živote, mení stereotypy v správaní a vytvára pracovné návyky, zlepšuje podmienky bývania, aby sa posilnilo uvedomenie si vlastnej hodnoty a dôstojnosti ako základného predpokladu na zmenu zaužívaných vzorcov správania.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024