Pápež stretnutiu o rovnováhe sveta: Podporiť významné zmeny v spoločnosti

TK KBS, VaticanNews, mh; rp | 24. 01. 2023 15:24Foto: Vatican Media

Vatikán 24. januára (VaticanNews) V kubánskej Havane začal v utorok 24. januára piaty ročník medzinárodnej konferencie za rovnováhu sveta. Jej motto znie „So všetkými a pre dobro všetkých. Dialóg civilizácií.“ Svojím posolstvom ju podporil aj Svätý Otec František.Štvordňové medzinárodné stretnutie pluralitného a multidisciplinárneho myslenia organizuje každé tri roky „Projekt medzinárodnej solidarity José Martího“, ktorý od roku 2003 podporuje OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru; Iberoamerické štáty pre vzdelávanie, vedu a kultúru a iné medzinárodné orgány. Stovkám profesorov, sociálnych aktivistov a intelektuálov z celého sveta sa v písanom posolstve prihovoril aj pápež František:„Aj tento rok ste sa zišli na tejto konferencii, aby ste si pripomenuli narodenie Josého Martího a predstavili jeho osobnosť ako podnet na prebudenie svedomia všetkých ľudí na svete, ktorí sú povolaní vytvoriť atmosféru dialógu a bratstva, ktorá môže podporiť významné zmeny v súčasných sociálnych a politických podmienkach.“Svätý Otec pripomenul tohto významného kubánskeho básnika a filozofa, ktorý sa podieľal na oslobodení svojej krajiny od Španielska, a citoval jeho slová nad hrobom kubánskeho kňaza z 18.-19. storočia Varelu y Moralesa. Pápež píše:„Dotklo sa ma, keď som si znovu prečítal niektoré slová Josého Martího pred hrobom ctihodného Félixa Varelu, ktoré môžu byť v tejto súvislosti významné. Martí určite obdivoval Valerovu lásku k svojej krajine a jeho odvahu odsúdiť to, čo považoval za nezlučiteľné so spoločenským dobrom - «Nebojácne povedal, čo videl» -, ale zároveň vyzdvihol jeho miernosť, základnú cnosť vládcu, ktorou sa musí riadiť spoločenský a politický dialóg: «Bez toho, aby sme sa zbláznili alebo ponáhľali», prejavujúc «náležitú úctu» k nášmu partnerovi v dialógu, aby sme dosiahli dohodnuté riešenie (porov. Ante la tumba del Padre Varela, in Patria, 6. augusta 1892).V posolstve Svätý Otec povzbudil účastníkov 5. medzinárodnej konferencie za rovnováhu sveta pripomenutím posolstva k 56. svetovému dňu pokoja:„Vážení delegáti, vo svojom posolstve k tohtoročnému Svetovému dňu pokoja som sa venoval tejto zásadnej myšlienke: počas pandémie mnohí hrdinovia podali dôkaz viery, nádeje a veľkodušnej obetavosti, ktoré pochádzajú z Božej lásky vtlačenej do prirodzenosti každého človeka (porov. Gn 1, 26.27). Žiadajú nás, aby sme podobne ako otcovia vlasti, ktorí sa tu dnes zišli, «do centra opäť postavili slovo „spoločne“. Totiž len spoločne, v bratstve a solidarite, budujeme mier, zabezpečujeme spravodlivosť a prekonávame najbolestivejšie udalosti.» (č. 3).To je kľúčom k obnoveniu rovnováhy, ktorá dala vášmu stretnutiu názov, pretože len spoločne môžeme riešiť rôzne morálne, sociálne, politické a hospodárske krízy, ktoré prežívame a ktoré sú navzájom prepojené (porov. č. 5).“„Nech vám tieto túžby pomôžu v práci, ktorú začínate pre dobro všetkých ľudí.“, uzatvára osobitný list pápež František.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023