Vyjadrenie vladyku Rusnáka k menovaniu nového pomocného biskupa

TK KBS, ba, sg, ml; pz | 23. 01. 2023 15:00Bratislava 23. januára (TK KBS) Prinášame vyjadrenie vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa, apoštolského administrátora sede vacante prešovskej archieparchie k vymenovaniu vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho sídelného biskupa Eparchie Parma pre Ruténov (USA) za nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie.Vladyka, aká je Vaša reakcia na menovanie pomocného biskupa pre Bratislavskú eparchiu?Prvá reakcia je, že je to pre nás samotných dosť prekvapením, lebo sme to nečakali. Na druhej strane, sa tešíme, lebo v osobe vladyku Milana Lacha dostávame skutočne vynikajúceho kňaza, vynikajúceho biskupa, človeka, ktorý pozná svet.Ešte keď bol tu v Bratislave, kde pôsobil v rámci rehole jezuitov a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, tak bol veľmi horlivým kňazom a pastoračným kňazom, takže veľká vďaka Svätému Otcovi za toto menovanie a za to, že pamätá na našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.Ďalšia vec je, že mám nádej a dúfam, že toto je len začiatok ďalších krokov zo strany Svätej stolice, ktoré vyriešia našu situáciu v gréckokatolíckej prešovskej metropolii, ktorá ešte stále nie je dotiahnutá do konca, takže hádam to bude začiatok týchto zmien, ktoré potom usporiadajú všetky pomery v našej prešovskej metropolii.Vladykovi Milanovi želáme veľa síl, pevné zdravie, modlíme sa za neho a tešíme sa, že ho budeme môcť privítať v našej bratislavskej eparchii.Na mnohé a blahé roky, vladyka Milan!-

Zdroj: Bratislavská eparchia, Stanislav Gábor
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024