Pápež pri stretnutí s budhistami z Kambodže hovoril o ekologickej konverzii

TK KBS, VaticanNews, mj; rp | 19. 01. 2023 16:08Vatikán 19. januára (VaticanNews) Pápež František prijal dnes, vo štvrtok 19. januára, delegáciu budhistických mníchov z Kambodže, ktorú sprevádzali niektorí reprezentanti občianskej spoločnosti. „Ekologická konverzia nás vyzýva, aby sme sa preorientovali a zmenili zlé návyky, aby sme mohli snívať a uskutočňovať spravodlivú a rovnú budúcnosť“, povedal pri stretnutí Svätý Otec.Témou stretnutí budhistickej delegácie vo Vatikáne i s predstaviteľmi Dikastéria pre medzináboženský dialóg bola ekologická konverzia. Zmena však nemôže nastať bez zmeny srdca, vízie a návykov. Potrebujeme si uvedomiť kam siahajú korene súčasnej environmentálnej krízy, pokračoval vo svojom príhovore Svätý Otec František:„Ekologická konverzia nastáva vtedy, keď si ľudia uvedomia ľudské korene súčasnej environmentálnej krízy; keď skutočné pokánie vedie k spomaleniu alebo zastaveniu trendov, ideológií a praktík, ktoré sú škodlivé a neúctivé voči stvoreniu; a keď sa ľudia zaviažu podporovať modely rozvoja, ktoré liečia rany spôsobené chamtivosťou, nadmernou honbou za finančným ziskom, nedostatkom solidarity so susedmi a neúctou k životnému prostrediu. Cieľom ekologickej konverzie je «premeniť to, čo sa deje vo svete, na osobné utrpenie, a tak si uvedomiť, akým spôsobom môže každý človek prispieť» (Enc. Laudato si', 19). Vyzýva nás, aby sme «prestavili, zmenili zlé návyky, aby sme mohli snívať, tvoriť a spoločne konať pri realizácii spravodlivej a rovnej budúcnosti» (Predslov k Laudato si' Reader, 13). “Ako povedal Petrov nástupca, prostredníctvom dialógu sa kresťania i budhisti môžu vzájomne obohatiť v spôsoboch pestovania ekologickej zodpovednosti:«Tento dialóg odhaľuje hlboké bohatstvo, ktoré naše náboženské tradície ponúkajú na podporu úsilia o pestovanie ekologickej zodpovednosti. Dodržiavaním zásad, ktoré Budha odkázal svojim žiakom (Pratimoksa), vrátane praxe nazývanej „metta“, ktorá spočíva v neubližovaní živým bytostiam (porovnaj Metta Sutta sn 1.8), a jednoduchým životným štýlom si budhisti môžu osvojiť súcitný postoj ku všetkým bytostiam vrátane Zeme, ich životného prostredia. Kresťania zo svojej strany plnia svoju ekologickú zodpovednosť, keď ako dôveryhodní správcovia chránia stvorenie, dielo, ktoré Boh zveril človeku, aby ho kultivoval a staral sa oň (porov. Gn 2, 15; Laudato sì, 95; 217).»
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024