Pápež: Kresťania sú povolaní šíriť zmierenie medzi sebou i vo svete

TK KBS, VaticanNews, zk; rp | 19. 01. 2023 16:03Členovia ekumenickej delegácie z Fínska so Svätým Otcom

Foto: Vatican Media

Vatikán 19. januára (VaticanNews) „Vyprosujme si dar obnovenej apoštolskej horlivosti, aby sme vždy znovuobjavili v ostatných veriacich našich bratov a sestry v Kristovi, aby sme sa cítili apoštolmi zmierenými Bohom pre to, aby sme sa zmierovali navzájom a stávali sa tvorcami zmierenia pre svet“. K tomuto pozval pápež František členov ekumenickej delegácie z Fínska, ktorých prijal vo štvrtok 19. januára, v priebehu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.Ekumenická delegácia z Fínska prichádza každoročne na púť do Ríma pri príležitosti sviatku ich patróna sv. Henricha (Henrika). Tento rok sú jej súčasťou okrem katolíkov a luteránov aj pravoslávni a metodisti.Pokrstení sú povolaní stávať sa šíriteľmi zmierenia vo svete, zdôraznil pápež v príhovore:„Boží Syn ponorením sa do vôd Jordánu na začiatku svojho verejného pôsobenia prejavil ochotu úplne sa ponoriť do nášho ľudského stavu. A my, pokrstení v Kristovi, sme z čistej milosti ponorení do neho, preto sa nazývame a sme Božími deťmi na jeho obraz, bratmi a sestrami navzájom. Keďže sme prijali jeden krst, sme ako veriaci povolaní predovšetkým vzdávať vďaku, pretože vo vodách krstu bol náš život zmierený s Bohom, s druhými i so stvorením. Sme zmierení synovia a dcéry, a sme preto povolaní čoraz viac sa zmierovať navzájom a stávať sa šíriteľmi zmierenia vo svete.“Tak ako Kristus sa ponoril do krehkosti nášho ľudského stavu, aj my sme povinní ponoriť sa do rán núdznych, skonštatoval pápež:„Takto vnímame echo nášho krstu, ktorý nás vyzýva, aby sme, nakoľko sme ospravedlnení milosťou, nezištne konali skutky spravodlivosti, aby sme praktizovali konkrétne gestá blízkosti voči obetiam nespravodlivosti, vyraďovania, rôznych foriem útlaku a predovšetkým vojen. Ako svedkovia viery v Krista, ktorý sa ponoril do krehkosti nášho ľudského stavu, sme teda povinní ponoriť sa do rán núdznych. A robiť tak spoločne.“Spolu so sv. Henrichom, patrónom Fínska, „slávime ekumenické spoločenstvo všetkých svätých, známych i neznámych, znovuzrodených pre nový život vo vodách krstu“, skonštatoval Svätý Otec.„Je dôležité spoločne sa modliť, usilovne pracovať a intenzívne viesť dialóg, aby sme prekonali rozdelenia“ a boli sme jedno, aby svet uveril (porov. Jn 17,21), povedal pápež a dodal:„Je potrebné pestovať skutočné nadšenie, vášeň, ktorá pramení z lásky k spoločenstvu, z túžby prekonať negatívne svedectvá, ktoré prinášajú historické zvady medzi kresťanmi, ktoré tak veľmi zranili jednotu Kristovho tela. Dnes je potrebný predovšetkým horlivý zápal pre evanjelizáciu, pretože spoločným ohlasovaním znovu objavujeme, že sme si bratia a sestry, i preto, že si uvedomujeme, že nemôžeme dôstojne šíriť meno Ježiš - ktorý sa narodil, zomrel a vstal z mŕtvych pre všetkých -, bez toho, aby sme svedčili o kráse jednoty, ktorá je charakteristickým znakom jeho učeníkov.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023