Dom Božieho milosrdenstva privítal štvrtý integrálny zážitkový seminár

TK KBS, tz, ml; pz | 19. 01. 2023 15:48Foto: Archív Z2S2

Smižany 19. januára (TK KBS) V poradí už štvrtý integrálny zážitkový seminár za posledný polrok absolvovalo 13. – 15. januára 2023 v Dome Božieho milosrdenstva u palotínov v Smižanoch ďalších 25 účastníkov z celého Slovenska. Pridali sa tak k desiatkam účastníkov, ktorí taktiež hľadali a objavovali fenomenálne prepojenie fyzického, psychického, spirituálneho i spoločenského rozmeru človeka.Zážitkový seminár Z2S2 – človek zdravý, zrelý, svätý, spoločenský – formou zamyslení, fyzických cvičení, správnej stravy, modlitby, interaktívnych prednášok, ticha i diskusie ponúka odpovede na otázky, či možno jesť všetko, čo robiť, aby pohyb nebolel, či sú emócie „in“, či má byť svätý človek zrelý, čo sa s nami deje v strednom veku, čo so stresom, čo myslel Ježiš hojným životom, ako využiť medicínske lifestyle-odporúčania pre hlbší vzťah s Bohom. Rešpektujúc bioindividualitu a originalitu si mohol každý sám odpovedať, ako uživotniť výživný a šťavnatý život v Bohu, ktorý nás takto stvoril a pozval ku komplexnej integrálnej starostlivosti, informoval Tím Z2S2.„Sami sme motivovaní očakávaniami, nadšením a neskôr i do praxe aplikujúcimi poznatkami samotných účastníkov. Cez konkrétne Božie slovo, konzumáciu zdravej stravy, spoločné cvičenie i vzájomné zdieľanie si účastníci seminára odnášajú praktické tipy do bežného dňa. Spoločne žasneme a uvedomujeme si, ako vplýva výživa na koncentráciu, schopnosť premýšľať, ako denný režim, spánok, pohyb vplýva na vitalitu, ako súvisí s vnútorným pokojom, poriadkom Božej stavby, v ktorej prebýva Boží duch“, vyjadril Marek Kunder, prefekt propedeutického ročníka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Trojčlenný lektorský tím spolu s ním tvorí psychológ a kresťanský kouč a integratívny nutričný kouč a štrukturálny terapeut.Účastníci ocenili odborný a ľudský prístup lektorov, program a prostredie. Odchádzali vo vďačnosti z uvedomenia si, aké múdre, efektívne a nádherné je veľdielo zvané človek.  Program seminára tvoria tri na seba nadväzujúce moduly. Najbližšie prvé dva moduly by sa mali uskutočniť v marci toho roku, dodal Tím Z2S2.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023