Arcibiskup Gugerotti prevzal úrad prefekta Dikastéria pre Východné cirkvi

TK KBS, ts ke, rp; pz | 19. 01. 2023 11:15Vatikán 19. januára (TK KBS) Arcibiskup Claudio Gugerotti, začal svoju službu prefekta Dikastéria pre východné cirkvi. Po príchode do úradu ho privítal sekretár dikastéria arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro a podsekretár Mons. Flavio Pace spolu so zamestnancami dikastéria.Napoludnie sa v Čestnej sieni za prítomnosti vyslancov katolíckych patriarchov a vyšších arcibiskupov pri Svätej stolici, rektorov východných kolégií v Ríme, niektorých generálnych predstavených alebo miestnych predstavených východných mužských a ženských rádov a reholí prítomných v Ríme, rektora Pápežského východného inštitútu a konzultorov dikastéria bol prečítaný list Svätého Otca Františka, ktorým menoval Mons. Gugerottiho za prefekta tohto vatikánskeho úradu. Zároveň všetci zaspievievali hymnus Veni Creator Spiritus.Nový prefekt následne zložil vyznanie viery a prísahu vernosti. Potom adresoval prítomným pozdravný príhovor, v ktorom predovšetkým vyjadril vďačnosť a synovskú oddanosť Svätému Otcovi.Na záver, po požehnaní a následnom speve mariánskej antifóny Alma Redemptoris Mater, nový prefekt pozdravil osobne všetkých prítomných.Zdroj: Oriente Cattolico
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024