Začína sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

TK KBS, VaticanNews, zk; rp | 18. 01. 2023 13:38Logo tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Foto: Vatican Media

Vatikán 18. januára (VaticanNews) Dnes, v stredu 18. januára, sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ako to pripomenul pápež František v nedeľu pri modlitbe Anjel Pána:„Drahí bratia a sestry, od 18. do 25. januára sa uskutoční tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma je prevzatá z proroka Izaiáša: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (1,17). Ďakujme Pánovi, ktorý verne a trpezlivo vedie svoj ľud k plnému spoločenstvu, a prosme Ducha Svätého, aby nás osvietil a podporoval svojimi darmi.“Tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov tento rok vybrala Rada Cirkví Minesoty spoločne s Dikastériom na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vyvrcholí na sviatok Obrátenia sv. Apoštola Pavla v stredu 25. januára, keď bude Svätý Otec František o 17.30 predsedať druhým vešperám pri hrobe apoštola v Bazilike sv. Pavla za hradbami, za účasti delegátov z rozličných kresťanských cirkví.Rímska diecéza bude v rámci tohto týždňa sláviť  ekumenickú vigíliu vo štvrtok 19. januára o 18.00 vo Farnosti Sanata Maria dele Grazie in Trionfale. Rozličné ekumenické podujatia sa uskutočnia aj v Bazilike Santa Maria in Trastevere.Sväté omše vo viacerých východných katolíckych rítoch sa budú sláviť v Eucharistickom ekumenickom centre v Kostole Santa Maria in Via Lata nachádzajúcom sa na Via del Corso. Prítomní budú študenti rozličných rímskych kolégií.V stredu 18. januára o 18:30 v Kostole sv. Jozefa in Trionfale bude bizantínsku liturgiu sláviť otec Mark Semehen – rektor ukrajinskej katolíckej baziliky Santa Sofia v Ríme a poskytne aj svedectvo.V súvislosti so začínajúcim sa Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov pápež František veriacich v závere dnešnej stredajšej generálnej audiencie vyzval:„Na začiatku „Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov“ pozývam každého z vás, aby ste sa modlili a pracovali v prospech toho, aby sa medzi všetkými veriacimi v Krista čoraz viac potvrdzovala cesta k plnému spoločenstvu, a zároveň vás povzbudzujem, aby ste sa nasadili byť v každej oblasti života budovateľmi zmierenia a pokoja.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023