Začína sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý má vyše polstoročie

TK KBS, ml; pz | 18. 01. 2023 09:00Foto: TV Lux

Bratislava 18. januára (TK KBS) Katolícka cirkev začína sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti koná viacero ekumenických bohoslužieb.Táto silná tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa začne 18. januára. „Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov nás pozýva k tomu, aby sme robili dobro a domáhali sa práva (Robte dobro, domáhajte sa práva, Izaiáš 1,17). Pozývam všetkých, aby sme počas tohto ekumenického týždňa prosili o jednotu spolu. Aby sme si vyprosili silu k svedectvu jednoty vo viere. Toto poslanie zahŕňa aj prehodnotenie nespravodlivých štruktúr a tiež úsilie o ich zmenu. Kresťania vo svete sú povolaní k tomu, aby zmierovali poškodené ľudské vzťahy a stali sa Božím nástrojom v zmierňovaní ľudského rozdelenia a nenávisti,“ vraví predseda KBS.„V snahách o spravodlivejší svet, musíme nevyhnutne spolupracovať. Nielen v rámci ekumény či vo vnútri našich cirkví, sa preto nazývame bratmi a sestrami, ale aj v širšom celosvetovom meradle sa máme vnímať ako súrodenci, pretože všetci ako členovia jednej ľudskej rodiny máme niečo spoločné. Sme deťmi jedného Nebeského Otca – bez ohľadu na to, či si práve rozumieme alebo nie. Sme na spoločnej ceste, máme spolu niečo do činenia. Sme súrodencami, či sa nám to páči, alebo nie. O to viac to však má platiť o nás kresťanoch, keď sa hlásime k jedinému Pánovi našich životov – ku Kristovi. Vierou sme sa všetci stali Božími synmi v Ježišovi Kristovi (Gal 3, 26). Božia prítomnosť nás učí pokore,“ dodal arcibiskup Bober.
Tému vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2023 spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Dikastérium na podporu jednoty kresťanov. V slovenskom preklade ich prináša KBS (TU).Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023