Arcibiskup Bober požehnal v Hermanovciach relikviár svätej Alžbety

TK KBS, jf, ml; pz | 16. 01. 2023 10:30Foto: Jaroslav Fabian

Hermanovce 16. januára (TK KBS) V nedeľu 15. januára požehnal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v Hermanovciach relikviár sv. Alžbety. Je uložená pri hlavnom oltári kostola z roku 1766, ktorého je patrónkou. Svätá Alžbeta je známa veľkou láskou k chudobným, sama žila jednoduchým životom a zomrela v povesti svätosti mladá - 24-ročná. Pápež Gregor IX. ju vyhlásil za svätú.

Hermanovce, Bober, relikvia, Alzbeta

„Relikviu prvého stupňa z roku 1784 sa nám podarilo získať z Talianska a je uložená v striebornom medailóne , ktorý je vložený do pozlátenej schránky. Doposiaľ nebola pred verejnosť trvale vyložená a vo mne vždy driemala túžba, aby sme v našom kostole vytvorili miesto, kde bude táto vzácnosť na očiach veriacich a bude s nami neustále,“ pripomenul hermanovský farár Marek Rojak.Hermanovce, Bober, relikvia, Alzbeta, Marek RojakHlavný celebrant vo svojom príhovore poukázal na príklad sv. Alžbety, ktorej služba bola opretá o Božiu lásku. „Ježiš Kristus viditeľne pôsobil v jej živote. Láska k Bohu a láska k ľuďom sa v nej spájali a boli neoddeliteľné. Alžbeta bola mladá a krásna jak vo vnútri tak aj navonok, bola vysokopostavená šľachtičná, ktorá sa dokázala skloniť hlboko k všetkým biednym ,aby preukazovala lásku na najvyššej úrovni. Spolu so svojim manželom a aj potom neskôr, zakladala a budovala nemocnice a  sirotince. Vždy všetko robila pre Ježiša. Pracovala k Jeho chvále a  jediným jej cieľom bolo zjednotenie všetkých ľudí s milosrdným Bohom tu i vo večnosti. Veľmi dobre poznala spoločenské príčiny chudoby a preto konkrétne bojovala proti nespravodlivým praktikám vedajška.Alžbeta mala veľkú odvahu zrieknuť sa svojho postavenia, obetovala  moc i slávu a slobodu svojho šľachtického stavu, zriekla sa svojho príjmu i majetku, len aby mohla slúžiť ako chudobná pre chudobných. V dnešnej Európe by Alžbeta jasne odkázala , že akýkoľvek sociálny projekt je neudržateľný na dlhšiu dobu pokiaľ nevychádza z prameňa lásky k Bohu. Akákoľvek angažovanosť pre sociálne  znevýhodnených, trpiacich a chorých sa bez lásky ku Kristovi rýchlo vyčerpá. Len ak je naša služba opretá o Božiu lásku, vtedy sme vytrvalí. Podľa príkladu  Alžbetinej služby práve cez silu modlitby  môžeme aj my byť viac obetaví a presvedčiví v našich skutkoch,“ uviedol v príhovore arcibiskup Bober.Hermanovce, Bober, relikvia, AlzbetaTK KBS informoval Jaroslav FabianFotogalériu je možné nájsť na webstránke Košickej arcidiecézy
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023