Arcibiskupský školský úrad v Košiciach pripravil stretnutie riaditeľov škôl

TK KBS, ke, ml; pz | 13. 01. 2023 14:53Košice 13. januára (TK KBS) Arcibiskupský školský úrad v Košiciach pripravil v stredu 11. januára 2023 pracovnú poradu riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení v Košickej arcidiecéze. Podujatie sa začalo svätou omšou v Kaplnke sv. Michala. Nasledovalo stretnutie v priestoroch Arcibiskupského úradu, na ktorom sa zúčastnili aj arcibiskup Bernard Bober a pomocný biskup Marek ForgáčStretnutie pozostávalo z niekoľkých bodov. V prvom rade boli riaditelia informovaní o výsledkoch, ktoré prinieslo zasadnutie Subkomisie pre katolícke školy KBS. Dôležitým bodom bola zmena organizačnej štruktúry Združenia katolíckych škôl Slovenska, ktorému sa otvárajú rôzne ďalšie možnosti rozšírenia organizácie vzdelávania či vydávania metodických materiálov.Riaditelia sa spoločne zaoberali aj otázkou financovania škôl a školských zariadení v roku 2023 z pohľadu navýšenia zdrojov na platy učiteľov a v očakávaní zvýšenia nákladov na samotnú prevádzku škôl. Dôležitým bodom programu bola aj diskusia na konkrétne otázky, ktoré prináša samotná prax.Na záver boli riaditelia informovaní aj o ďalších podujatiach, pri ktorých sa stretnú, ako je napr. každoročné morálne oceňovanie zamestnancov a žiakov v roku 2023.Zdroj: Košická arcidieéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024