Farnosť Kežmarok pozvala svojich farníkov prežiť osobitný krstný týždeň

TK KBS, ft, ml; pz | 13. 01. 2023 09:59Kežmarok 13. januára (TK KBS) Nedeľou Pánovho krstu sa končí vianočné obdobie. Vo farnosti Kežmarok tamojší kňazi pripravili pre svojich farníkov krstný týždeň, ktorí ponúkajú všetkým veriacim na Slovensku. Je to vhodná príležitosť znova si pripomenúť vlastný krst a hlboký duchovný význam jednotlivých symbolov, ktoré ho sprevádzajú. Na webstránke farnosti: www.fara-kezmarok.sk ponúkajú každý deň tohto týždňa vždy jeden z piatich symbolov krstu. Súčasťou tejto aktivity sú aj konkrétne modlitby, predsavzatia a úloha dňa.„Sviatosť krstu je prvá a základná sviatosť. Predstavuje bránu do celého kresťanského života. Zbavuje nás všetkých hriechov, stávame sa ňou Božími synmi a dcérami a členmi Cirkvi.Sviatosť krstu je pečaťou, ktorá do nás vtláča identitu Ježišových učeníkov. Touto aktivitou chceme povzbudiť všetkých veriacich, aby sme žili našu vieru a hodnoty evanjelia v každodenných vzťahoch a situáciách,“ vysvetľuje František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023