V Diecéznom centre v Žiline je výstava Radoslav Gazdík (in memoriam)

TK KBS, ami, ml; pz | 11. 01. 2023 10:55Žilina 11. januára (TK KBS) Radoslav Gazdík (in memoriam) - je názov výstavy zosnulého kňaza Radoslava Gazdíka, ktorú sprístupnili v Diecéznom centre v Žiline (na Ulici Jána Kalinčiaka 1). Navštíviť sa dá v januári a februári v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 alebo si dohodnúť termín na: icommunio@gmail.com. K dispozícii je aj veľkoformátová kniha jeho fotografií a básní.

Vernisáž fotografickej tvorby kňaza Radoslava sa konala v sobotu 7. januára. Na otvorenie výstavy prišli jeho priatelia a známi ale predovšetkým tí, ktorých sa kňaz a človek s veľkým srdcom na svojej životnej púti dotkol. So svojimi spomienkami na priateľa a spolubrata v kňazskej službe sa s prítomnými podelil generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara. Radoslav bol človek veľkého ducha, potvrdil aj jeho priateľ Pavol Jonek, ktorý sa na jeho tvorbu pozerá takto: „Vždy som sa snažil jeho fotografie vnímať cez jeho básne. Pretože pre mňa jeho fotografie čerpali hĺbku, opravdivosť a zrozumiteľnosť z jeho básní. A sám Radoslav to potvrdzuje v jednej so svojich básni kde sa pýta, čo je báseň: ‚Báseň krášli svet a či svet je krásny v básni‘.Ale ja som sa pýtal ďalej, že kde čerpajú zrozumiteľnosť, opravdivosť a hĺbku jeho básne? No oni ju čerpali z jeho života. Jeho život bol život priateľstva, lásky, obetavosti, citu až nehy, stále vycibrenejšieho zmyslu pre tajomstvo Pánovej lásky. Ale aj Radkov život mal konečný zdroj svojej hĺbky a opravdivosti. On ho nakoniec našiel v smrti, v zomieraní. Radkovo zomieranie bol pre mňa asi najsilnejší zážitok života. Nech to neznie čudne, ale bola to smrť v istom zmysle teologická. V jednej zo správ, ktoré mi poslal, riešil v posledných chvíľach života toto: ‚Javí sa mi, že všetko prirodzene dokonalé v živote Panny Márie bolo prekonané a povýšené milosťou, lebo tam plynie sláva Otca, ktorý nežne vedie a povýši k sebe bez zásluh, len pre slávu svojej lásky.‘“Jeho priateľ Pavol ho poznal dlhé roky a bol mu oporou v posledných týždňoch a dňoch, na záver dosvedčuje slovami: „Radko poctivo tvoril, lebo poctivo žil a poctivo zomrel do Pánových rúk.“Radoslav Gazdík pôsobil ako kaplán v Pruskom (2002 – 2003), kaplán v Rakovej (2003 – 2004), školský kaplán Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre (2004 – 2009), farský administrátor vo Veľkom Rovnom (2009 – 2016) a od roku 2016 bol farárom v Udiči.  Zomrel po ťažkej chorobe 5. augusta 2021 v 49. roku života a 19. roku kňazstva.Výstavu pripravili Radkoví priatelia pod vedením sestry Diany Kotešovskej RPM a v spolupráci s neziskovou organizáciou Inštitút Communio a spoločnosťou MED-ART spol. s r. o. Kurátorom výstavy je Peter Jurkovič.Zilina, vystava, Gazdik, plagatTK KBS informoval Alojz Mičieta 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024