Exercičný dom sv. Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka termíny exercícii

TK KBS, jsu, ml; pz | 09. 01. 2023 12:03Prešov 9. januára (TK KBS) Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka termíny duchovných cvičení.Január 2023

16.-22/24. Chcem poznať Vtelené Božie Slovo (Ján Benkovský SJ)

16.-22. DC pre rehoľné sestry Ježišove otázky (Jozef Šuppa SJ)

19.-22. Aj ja som pozvaný ohlasovať evanjelium (Ján Majerčák SJ)

23.-26. Tri druhy neba (Peter Sabol SJ)

30.1.-7.2. Žiť podľa Ježišovho evanjelia (Ľubomír Pilarčík SJ)

30.1.-7.2. DC individuálne (Jaroslav Rindoš SJ)Február 2023

2.-5. Identita ženy III. - Mária, ikona ženy  (sr. Miroslava Lukčíková CJ)

2.-5. Hriech a odpustenie v žalmoch (Ján Benkovský SJ)

6.-9. Uzdravenie a obrátenie (Peter Sabol SJ)

13.-16. Ako žiť, hľadať a nachádzať Boha vo všetkom (Jozef Šuppa SJ)

20.-26/28. Nezrieknuť sa lásky ani za cenu bolesti (Jozef Šuppa SJ)

20.-26. Priaznivci a učeníci Ježiša Krista (Peter Sabol SJ)

23.-26. Pôstny čas - príležitosť prehĺbiť vzťah s Bohom (Ján Majerčák SJ)

27.-5./7.3 DC individuálne (Jaroslav Rindoš SJ)Marec 2023

6.-9. Pokánie pravé konajme (Peter Sabol SJ)

13.-16. Koľkokrát mám odpúšťať svojim bratom? (Ján Majerčák SJ)

20.-28. DC s individuálnym sprevádzaním  (Jozef Šuppa SJ)

20.-26/28. Sprevádzať Ježiša v utrpení (Ján Benkovský SJ)

23.-26. DC v Pôste (sr. Fides Strenková CJ)

24.-26. Ako rozlíšiť svoje povolanie - pre mladých (Peter Sabol SJ)Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov; telefonicky (0948 892 929) v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00; mailom: domsj.po@gmail.com.  Treba uviesť termín duchovných cvičení, meno a priezvisko, rok narodenia, presnú adresu a telefonický kontakt. Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň termínu do 16.00 hod., ukončenie je po obede v posledný deň uvedeného termínu.  Poplatok na duchovné cvičenia na jeden deň je 30 € (študenti do 26 rokov 25 €  a tí, čo majú diétu 33 €). Ak máte možnosť, prosíme, uprednostnite platbu vopred na náš účet:  IBAN: SK50 0200 0000 0000 2573 5572 (VS = deň nástupu DDMMRRRR; do poznámky = meno) alebo v hotovosti pri nástupe alebo využite platbu cez QR kód.TK KBS informoval Jozef Šuppa SJ
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023