V Nitre slávil svätú omšu veľprepošt Nitrianskej katedrálnej kapituly

TK KBS, tu; ml | 07. 01. 2023 19:27Nitra 7. januára (TK KBS) Pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána celebroval v Katedrále Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom  hrade 6. januára 2023 slávnostnú svätú omšu veľprepošt Nitrianskej katedrálnej kapituly Mons. Štefan Vallo. Táto úloha mu pripadla z poverenia nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý ju pre ochorenie nemohol celebrovať osobne, ako bolo pôvodne oznámené.Tradične, ako stanovuje liturgia, úvode slávnosti požehnal veľprepošt Vallo trojkráľovú vodu, soľ, kriedu a tymian. Diakon podľa pradávnej tradície oznámil dátum tohtoročnej Veľkej noci 9. apríla a pohyblivých sviatkov – začiatok Pôstneho obdobia  – Popolcová streda 22. februára,  Nanebovstúpenie Pána 18. mája,  Zoslanie Ducha Svätého 28. mája,  Prvá adventná nedeľa 3. decembra.Veľprepošt Vallo v rámci homílie predniesol text pripraveného príhovoru Mons. Viliama Judáka, ktorý v ňom uvažoval  nad zmyslom a významom biblickej udalosti zjavenia Pána mudrcom od východu, ako Kráľa, ktorý sa odvtedy stal konkurentnom pozemským vladárom. Biskup Judák poukázal na odkaz tejto udalosti pre etapy putovania človeka životom vo viere podľa tohto príkladu troch mudrcov.Povzbudil veriacich k tomu, aby vo viere v Boha a s kresťanskou odvahou kráčali životnými cestami a v súlade s kresťanskými hodnotami obohacovali svoje životy aj životy iných. Po skončení slávnosti si veriaci mohli so sebou zobrať požehnanú trojkráľovú vodu, kriedu a tymian, aby si aj sami pokropili a označili svoje domovy tradičným nápisom na dverách „20-G+M+B-23“ .TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024