Biskup Stolárik: Pane, ďakujeme za dar otcovstva pápeža Benedikta XVI.

TK KBS, rd, sst, ml; pz | 03. 01. 2023 21:50Rožňava 3. januára (TK KBS) Prinášame svedectvo rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika.-Len pred niekoľkými dňami, pri polnočnej svätej omši som spomenul iniciatívu malého Jozefa Ratzingera, ako písal list Ježiškovi, v ktorom spolu s bratom Georgom si nežiadali hračky, sladkosti a podobné veci, o ktoré zvyknú prosiť deti, ale chceli pod stromček dostať omšové rúcha a Ľudový misál, aby mohli „slúžiť“ sväté omše, iste každý sám, keďže vtedy ešte nebola známa koncelebrácia. Aj tento fakt - ich túžby, ktoré vložili do listu Ježiškovi, hovoria o tom, čo do ich nevinných detských duší bolo vkladané v ich rodine. Je to značne symbolické práve v okruhu týchto vianočných dní, kedy sme slávili aj sviatok Svätej rodiny, aká veľmi dôležitá je rodina, zázemie a čo sa do nevinnej detskej duše v rodine dostáva.Bratom Ratzingerovcom sa ich hlboká detská túžba slúžiť svätú omšu naozaj splnila. Keď sa neskôr Jozef Ratzingrer ako pápež stal otcom celej katolíckej rodiny, otcom  celého ľudstva, iste všetko to, čo už od detstva bolo vkladané do jeho duše, snažil sa prejaviť vo svojom duchovnom otcovstve. A keď mu už ubúdalo síl, prenechal kormidlo riadenia mladšiemu, svojmu nástupcovi, pápežovi Františkovi, ktorému sa stal oporou a tak, ako to v bežnej rodine býva, pomáhal mu svojou obetou, modlitbou, radami... Dá sa povedať, že bol stálou oporou  aj pre celú Cirkev. Ďalšou symbolikou je aj to, že zomrel v posledných chvíľach končiaceho sa roka. Akoby aj táto okolnosť mala upriamiť našu pozornosť na naše posledné chvíle života, keď bude končiť náš „rok života“, aby sme aj my, podľa jeho príkladu – príkladu vernosti, odovzdanosti a modlitby, v jednote s celou Cirkvou odovzdávali svoju dušu nebeskému Otcovi.Prichodí nám ďakovať za dar pápeža Benedikta XVI., ktorého pontifikát bude isto hodnotený z viacerých hľadísk. Ja som chcel poukázať skôr na to, aký veľký dar vernosti, odovzdanosti, viery dostal v rodine, s prianím, aby aj naše rodiny takto dávali svojim deťom do vienka tento obrovský poklad, ako pevný základ, na ktorom raz oni postavia svoj život v ktoromkoľvek povolaní či poslaní. Ale vždy budú tými, ktorí budú otcami, matkami rodín a ak ich Pán pozve k duchovnému povolaniu, budú svoje otcovstvo či materstvo prežívať v duchovnom rozmere, ako nám to svojim životom ukázal zosnulý Svätý Otec Benedikt XVI.Pane, buď oslávený za život vzácneho pápeža Benedikta XVI., ktorý bol darom pre Cirkev. Nech odpočíva v pokoji. Amen.Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský biskup_

Zdroj: Rožňavská diecéza 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024