V Košiciach slávil predseda KBS zádušnú omšu za Benedikta XVI.

TK KBS, ml; ml | 02. 01. 2023 20:05Košice 2. januára (TK KBS) Múdry, láskavý a pokorný – toto sú atribúty, ktoré sa navždy budú spájať s menom emeritného pápeža Benedikta XVI., uviedol košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober. Povedal to v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde slávil zádušnú svätú omšu za zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Homíliu arcibiskupa Bobera prinášame v plnom znení.Kosice, Bober, omsa, BenediktMilý pán dekan, bratia kňazi, drahí bratia a sestry tu v košickej katedrále, ale aj vy, duchovne zjednotení s nami cez vysielanie Rádia Lumen!Celé vianočné sviatky ďakujeme Bohu za veľký dar – jeho vlastného Syna, ktorý sa pre nás stal človekom. Vďačnosť voči Bohu za ďalšie veľké dary sa v nás počas týchto dní znásobila aj vo chvíli, keď sme dozvedeli o úmrtí emeritného pápeža Benedikta XVI.Zomrel vo vianočnom období, v posledný deň kalendárneho roka, kedy sa niečo končí a uzatvára. Pre neho sa vtedy síce ukončil pobyt na tejto zemi, ale zároveň sa preň začalo niečo nové – narodenie pre nebo – večné Vianoce. Vstúpil do plného spoločenstva s Ježišom, ktorého si zamiloval.Pár hodín pred jeho smrťou, uprostred noci zazneli z jeho úst posledné slová, ktoré zašepkal po taliansky: Pane, milujem ťa! Toto boli jeho posledné zrozumiteľné slová a toto bolo potvrdením jeho celoživotného naviazania na Ježiša Krista, ktorému verne slúžil až do konca. Toto je vyjadrenie celého jeho života, duchovnosti i teológie: Signore, ti amo! Pane, milujem ťa!Tento nádherný súzvuk úprimných slov a celoživotného vyznania pápeža Benedikta XVI. vyzdvihol Svätý Otec František ešte v toku 2016 pri 65. výročí kňazskej vysviacky emeritného pápeža. A vyznanie apoštola Petra: „Pane, milujem ťa!“ (Jn 21, 17) – označil za základnú melódiu, ktorá sa tiahla dejinami celoživotného kňazstva Jozefa Ratzingera. A dodal: „Rozhodujúcou vecou v našich dňoch – slnečných či daždivých -, jedinou vecou, ktorá spája všetko ostatné, je to, že Pán je skutočne prítomný, že po ňom túžime, že sme mu vnútorne blízki, že ho milujeme, že v neho skutočne hlboko veríme a veríme, že ho skutočne milujeme. Práve táto láska skutočne napĺňa naše srdce, táto viera je to, čo nám umožňuje bezpečne a pokojne kráčať po vode aj uprostred búrky, tak ako to urobil Peter.“Drahí bratia a sestry! Ježiš aj pri pohľade na nás, na všetkých, sa vždy pýta na jednu dôležitú vec: «Miluješ ma?» A naša úprimná odpoveď mu postačí. Láska k Pánovi je základom pevnej viery. Preto nám pri všetkých turbulenciách nezostáva nič iné, len vysloviť: „Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem!“. Vydajme o tejto láske k nemu živé svedectvo, tak ako to dokázal emeritný pápež Benedikt.Ak existuje jeden teológ a pápež, ktorý počas svojho života uvažoval a učil o rozumnosti viery, bol to práve on, Jozef Ratzinger. Nie náhodou o tom hovoril aj v záverečných riadkoch svojho duchovného testamentu: „Dávnejšie som zažil premeny prírodných vied a mohol som skonštatovať, ako sa, naopak, rozplývali zdanlivé istoty proti viere, ktoré sa ukázali, že nie sú vedou, ale filozofickými interpretáciami, ktoré sa len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako aj viera v dialógu s prírodnými vedami sa naučila lepšie chápať hranice rozsahu svojich tvrdení, a teda svoju špecifickosť. Už je to šesťdesiat rokov, čo sprevádzam cestu teológie, osobitne biblických vied, a s postupným striedaním rôznych generácií som videl, ako sa zdanlivo neotrasiteľné tézy zrútili a ukázali sa len ako hypotézy: liberálna generácia (Harnack, Jülicher atď.), existencialistická generácia (Bultmann atď.), marxistická generácia. Videl som a vidím, ako sa zo spleti hypotéz vynorila a nanovo vynára rozumnosť viery. Ježiš Kristus je skutočne cesta, pravda a život – a Cirkev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne Jeho telom.“Takéto zhrnutie celoživotnej skúsenosti a potvrdenie svojej lásky ku Kristovi nám zanechal pápež Benedikt XVI. Bol to veľký pápež pre svoju lásku k Cirkvi a vynikal jemnosťou v argumentácii i v konkrétnej pomoci ľuďom. Naozaj, neskutočne presvedčivá, rozumná, verná i obetavá láska k Ježišovi sa stala miazgou jeho celého osemročného pontifikátu. Toto svoje presvedčenie krásne zhrnul vo svojej pôsobivej encyklike Deus caritas est – o kresťanskej láske. Bola to láska, ktorá ho pri jeho nadaní, inteligencii a ohromnej pamäti, viedla k ešte väčšej pokore, keď vnímal svoje ubúdajúce sily a bez váhania odovzdal kormidlo Petrovej loďky Božej prozreteľnosti a nebál sa urobiť výnimočné gesto stiahnutia sa z pastierskeho úradu pre dobro Cirkvi. Všetkým nám vtedy vyrazil dych, ale zároveň aj ukázal, že nie ľudia, ale Duch Svätý riadi a vedie svoju Cirkev.Múdry, láskavý a pokorný – toto sú atribúty, ktoré sa navždy budú spájať s menom emeritného pápeža Benedikta XVI.Za všetkých veriacich na Slovensku a v mene slovenských biskupov sa mu chcem poďakovať za jeho službu, svedectvo života a múdrosť pastiera. O Slovensku vedel vždy veľa, navštívil nás ešte ako kardinál, a bol dobre informovaný o dianí v našej vlasti a to aj vďaka hlbokému priateľstvu s už nebohým kardinálom Jozef Tomkom.Drahí bratia a sestry! Ďakujme teda Bohu za veľký dar života a služby zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI.! A vezmime si od neho hlboké ponaučenie pre náš osobný život viery. A totiž, že nie iba vzdelanosť a múdrosť, nie posty či funkcie, ale predovšetkým láska k Ježišovi, verná, obetavá a pokorná, je základom živého vzťahu k Bohu a ľuďom.Zo všetkého najväčšia je láska, ako potvrdzuje aj sv. Pavol Apoštol a my ju potrebujeme, aby sme dokázali pokojne pracovať na mieste, kde nás Boh v živote chce mať. Iba s takouto Benediktovou láskou k Ježišovi môžeme obstáť v argumentáciách v prospech viery a v životnom svedectve pred týmto svetom. Preto často v osobnej modlitbe ticho a vždy znova zašepkajme Ježišovi: „Pane, milujem ťa!“Všetko raz pominie, no Boh zostane vždy ten istý. Kristus je ten istý a volá nás stále s rovnakou láskou ako na začiatku, keď povolal svojich učeníkov.Spoznajme v ňom Božieho Syna, Božieho Baránka, nášho Spasiteľa a Záchrancu! Hovorme o ňom všade kde môžeme a privádzajme k nemu všetkých hľadajúcich, tak ako to dokázal emeritný pápež Benedikt XVI. Nech ho Bohorodička Panna Mária privedie k svojmu Synovi a ukáže mu jeho láskavú tvár! Amen.-
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024