Prezidentka vyznamenala osobností, ocenila aj zakladateľ eRka Eugena Valoviča

TK KBS, kpr, bk; ml | 01. 01. 2023 21:00Bratislava 1. januára (TK KBS) Prezidentka Zuzana Čaputová dnes pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila štátne vyznamenania 28 osobnostiam spoločenského života. Medzi ocenenými bola osobnosť tajnej cirkvi a zakladateľ eRka Eugen Valovič. Dostal Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, Vyznamenaný bol za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.„Vnímam, že toto ocenenie nie je ocenením len mojej osoby, ale ocenením celého prúdu ľudí okolo Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla. Som rád, že práca, ktorú sme robili v rámci tajnej cirkvi sa dostáva čoraz viac do povedomia. Verím, že aj toto ocenenie bude povzbudením pre eRkárov, ale i iných pracovníkov s deťmi a mládežou, ktorí vo svojej práci určite narážajú na rôzne problémy a ktoré sú podľa mňa ešte ťažšie ako za našich čias. Prosím ich a prajem im, aby dokázali tieto prekážky a ťažkosti prekonávať,“ vyjadril sa Eugen Valovič bezprostredne po slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.„V eRku máme veľkú radosť z toho, že pani prezidentka ocenila dlhoročnú svedomitú prácu nášho zakladateľa Evžena Valoviča. Je to o to výnimočnejšie, že v roku 2023 si nepripomíname len 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, ale aj 50 rokov odvtedy, čo Evžen Valovič začal pracovať s deťmi v rámci podzemnej cirkvi a kedy začali vznikať zárodky nášho hnutia. Evžen je pre nás vzorom, že pre to, aby sme urobili svet o čosi lepším miestom nemusíme robiť veľké veci, ale stačí byť blízko a verne pri ľuďoch a s pokorou im zvestovať radostnú zvesť pre ich životy spôsobom od srdca k srdcu“, dodáva Andrej Gejdoš, predseda eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.Kto je Eugen Valovič?Ing. Mgr. Eugen Valovič, narodený v Bratislave 1. 12. 1949, bol významnou osobnosťou kresťanského disentu počas komunistického totalitného režimu. Spolu so Silvestrom Krčmérym, Vladimírom Juklom a Rudolfom Fibym stál pri zrode Spoločenstva Fatima, ktoré vytvorilo sieť komunít mladých ľudí, formovalo ich k žitiu slobody v čase neslobody a prispelo k pádu komunistického režimu.Eugen Valovič sa v rámci štruktúr podzemnej cirkvi venoval najmä deťom, stredoškolákom a vysokoškolákom. Mladým ľuďom sa venuje už 50 rokov, nepretržite až dodnes. Okrem práce s deťmi aktívne prispieval k šíreniu samizdatu (zakázanej literatúry na Slovensku) a osobne sa zapájal do prevážania náboženskej literatúry do Ruska za čias krutého potláčania náboženskej slobody.Bol zakladateľom a lídrom hnutia detských kresťanských spoločenstiev v podzemnej cirkvi. Koordinoval ich činnosť po celom Slovensku a v roku 1990 sa stal zakladateľom eRka. Toto občianske združenie a zároveň laické hnutie v Cirkvi má dnes 6 000 členov a mimoriadnym spôsobom ovplyvnilo prácu s mládežou na Slovensku po Nežnej revolúcii. Vďaka eRku mohli už dve generácie detí a mladých ľudí zažívať radosť a živú vieru na stretkách a táboroch, rozvíjať solidaritu cez kolednícku akciu Dobrá novina, formovať svoj charakter a konať nezištnú službu pre spoločné dobro.Po novembri 1991 Eugen Valovič pracoval ako tajomník katechetickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Koordinoval tvorbu a tlač učebníc náboženstva pre základné školy, spolupracoval pri tvorbe nových učebných osnov a metodických príručiek pre vyučovanie náboženstva. Vyučoval na Teologickej a Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.Poznámka: Lifestream z odovzdávania vyznamenaní na FB prezidentky SRZoznam vyznamenaných osobností:• Ján Paľovský, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu• Karol  Mikuláš, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu• Vladimír Strmeň, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu• Eugen Valovič, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti• Ľudovít Didi, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu• Mikuláš Laš, Rad ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam  za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v oblasti umenia a v sociálnej oblasti, najmä pri kodifikácii rusínskeho jazyka• Vilém  Prečan, Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou• Michal Kováč, Rad Andreja Hlinku I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky; Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o obranu Slovenskej republiky; Pribinov kríž I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky• Viktor Nižňanský, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti územnej samosprávy• Soňa Holúbková, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky• Anna Koptová, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu• Hana Gregorová, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu• Ondrej Korpás, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti vinohradníctva a vinárstva• Miroslav Zeman, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí• Daniela Ježová, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy• Jana Madejová, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy• Ľubomír Okruhlica, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti zdravotníctva• Alexandra Kolenová, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti zdravotníctva• Gabriela Fischerová, Medaila prezidenta Slovenskej republiky in memoriam za významné zásluhy o riadenie a správu štátu• Marek Hamšík, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí• Branislav Koniar, Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu• Ladislav Vrteľ, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti heraldiky• Yuri Dojč, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí• Emília Haugová, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti literatúry• Jack Martin Händler, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí• András Takács, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti folklóru• Martin Štrba, Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti filmu• Ľubomír Vajdička, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia_

Zdroje: Kancelária prezidenta SR / eRko, Boris Kollár
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024