Želanie predsedu KBS Mons. Bernarda Bobera k Novému roku 2023 

TK KBS, bb, ml; pz | 01. 01. 2023 09:06Bratislava 1. januára (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, želá všetkým požehnaný a milostivý rok 2023. V prvý deň Nového roka a v deň slávnosti Panny Márie Bohorodičky a Kráľovnej pokoja, a pre našu vlasť významného 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, rád využívam príležitosť k poďakovaniu všetkým, ktorí sú budovateľmi pokoja, vzájomného dialógu, ako aj kultúrnych, národných a duchovných hodnôt.Ďakujem tiež každému, kto svojou prácou, námahou, umom, schopnosťami a najmä láskou prispel k ľudskému i duchovnému povzneseniu nášho každodenného života, ako aj vzájomnej spolupráce, počúvania sa a tolerancie pre dobro všetkých občanov Slovenska.Milí bratia a sestry, drahí priatelia, v našich chrámoch nás dnes žalmista pozýva k tejto modlitbe: „Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi.“S vďakou za dar života, pokoja a mieru v našej vlasti sa s úpenlivou prosbou obraciame k milosrdnému Bohu, aby uschopnil srdcia mocných a zodpovedných tohto sveta k ukončeniu vojny a nastoleniu mieru a pokoja všade tam, kde zúria boje, umierajú a trpia nevinní ľudia - najbližšie u našich východných susedov na Ukrajine. Napriek všetkým problémom a ťažkostiam, s ktorými spoločnosť zápasí, Vám zo srdca želám veľa odvahy, sily, nádeje, dobrej vôľe, ako aj pevného zdravia a vďačnú radosť z každého dňa.Nech na Vás všetkých spočinú v hojnej miere Božie požehnanie a ochrana našej nebeskej Matky._

K tomuto želaniu sa pripája aj Generálny sekretariát KBS.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024