Odišiel veľký muž Cirkvi, hovorí k úmrtiu Benedikta XVI. predseda KBS

TK KBS, bb, ml; pz | 31. 12. 2022 12:03Bratislava 31. decembra (TK KBS) 
Odišiel veľký muž Cirkvi, povedal v reakcii na úmrtie emeritného pápeža Benedikta XVI. Mons. Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita. „
Odišiel veľký muž Cirkvi, dlhoročný prefekt Kongregácie pre náuku viery a od roku 2005 nástupca svätého Petra, po veľkom pápežovi svätom Jánovi Pavlovi, ako 265. pápež. Svoj pontifikát po zvolení prijal s veľkou pokorou, ktorá vyvrcholila v roku 2013, keď svoj úrad vzdal. Sám povedal: „Po dlhej modlitbe a uvažovaní prišiel som k rozhodnutiu, že už nemám síl plnohodnotne viesť Cirkev," tlmočil slová Benedikta XVI. Mons. Bober. „Počas pontifikátu preukazoval veľkú učenosť a zrozumiteľnosť zároveň, ktorou predkladal učenie Cirkvi.  Aj keď nenavštívil Slovensko, naši veriaci ho milovali a radi počúvali. Predovšetkým jeho jemné gestá, úsmev a citlivosť pre potreby núdznych a trpiacich. Hovoria o jeho ľudskosti, o jeho múdrosti, učenosti, ba dokonca som zachytil aj taký názor, že to bude budúci učiteľ Cirkvi," uviedol ďalej predseda KBS. „Keď vám to dávam na vedomie, hovorím to aj v mene Konferencie biskupov Slovenska, prejavme svojimi gestami, svojim postojom, ale predovšetkým svojou modlitbou prosbu za tohto už nebohého pápeža Benedikta XVI. Povzbudzujem vás všetkých, aby ste s vďakou spomínali na neho. A povzbudzujem vás k tomu, aby ste si vzali jeho príklad k sebe, vždy vedieť dokončiť dielo až do konca," dodal arcibiskup Bober. Video[link HD]Zvuk

 

[download mp3]_

Aktualizované
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024