Cirkev v modlitbe za emeritného pápeža Benedikta XVI.

TK KBS, RV cz; rp | 29. 12. 2022 15:20Bratislava 29. decembra (TK KBS) Prinášame tlačové správy a tweety biskupských konferencií, hláv rôznych miestnych cirkví a ďalších osobností z celého sveta, ktoré sa pripojili k výzve Svätého Otca, s ktorou sa obrátil k veriacim na záver generálnej audiencie v stredu 28. decembra, aby sa modlili za Benedikta XVI .Kard. Matteo Zuppi, bolonský arcibiskup a predseda Talianskej biskupskej konferencie, po výzve pápeža Františka na modlitbu za Benedikta XVI.:„V tejto dobe utrpenia a skúšky sa zhromažďujeme okolo emeritného pápeža. Uisťujeme ho, že naňho budeme pamätať v modlitbe v našich cirkvách s vedomím, ako nám sám pripomenul svojimi slovami, že „nech sú skúšky akokoľvek ťažké, problémy akokoľvek zložité, utrpenie akokoľvek trpké, nikdy nevypadneme z Božích rúk, z tých rúk, ktoré nás stvorili, podporujú a sprevádzajú na ceste bytím, pretože sú vedené nekonečnou a vernou láskou“. Jeho zotrvanie „na novej ceste s Ukrižovaným Pánom“ a pokračovanie „na ceste cirkvi s modlitbou a rozjímaním“ je silným posolstvom pre cirkevné spoločenstvo i pre celú spoločnosť“, uzatvára predseda talianskych biskupov.K modlitbe celej talianskej cirkvi sa pripojila aj rímska diecéza, ako oznámila v zvláštnom tlačovom vyhlásení Príhovornú modlitbu za Benedikta XVI. zverejnil aj mons. Georg Bätzing, predseda Nemeckej biskupskej konferencie:Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, v týchto dňoch slávime tvoje narodenie.

Modlíme sa k tebe za nášho emeritného pápeža Benedikta:

Pomáhaj mu v jeho chorobe a slabosti.

Daj mu pocítiť svoju upokojujúcu blízkosť.

Podpor ho, dodaj mu silu a ukáž sa mu v jeho temných hodinách ako svetlo,

ktoré dáva nádej.

Daj mu pocítiť blízkosť toľkých ľudí.

ktorí sa za neho teraz prihovárajú v modlitbe.

Obráť sa k nemu vo svojej dobrote a láske k ľudstvu.

A ako si to s veľkou dôverou urobil ty sám,

aj my sa modlíme: Otče, staň sa tvoja vôľa.

Tebe buď chvála teraz aj naveky. Amen“.

Tweet Mons. Erica de Moulins-Beauforta, predsedu Francúzskej biskupskej konferencie:"Pane, katolíci Francúzska v spoločenstve s pápežom Františkom a celou cirkvou ti zverujú tvojho služobníka Benedikta XVI. a tých, ktorí nad ním bdejú".Blase J. Cupich, chicagský arcibiskup:"S veľkým znepokojením sme si prečítali správy o zhoršujúcom sa zdravotnom stave pápeža Benedikta XVI. Pripájame sa k modlitbám pápeža Františka a katolíkov na celom svete a prosíme Pána o milosť, aby pomohol podporiť pápeža Benedikta tak, ako on podporil cirkev svojim tichým svedectvom."Komuniké arménskej katolíckej cirkvi:"V reakcii na žiadosť Svätého Otca Františka, k modlitbe za emeritného pápeža Benedikta XVI., vyzval patriarcha arménskych katolíkov v Kilikii Jeho Blaženosť Rafael Bedros XXI. všetky arménske katolícke cirkvi k modlitbe s prosbou, aby milosrdný Boh podporil emeritného pápeža Benedikta XVI. v jeho utrpení a príkladnom svedectve lásky k cirkvi.Komuniké Jeho Blaženosti Svjatoslava Ševčuka, hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi:Jeho Blaženosť Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, požiadal biskupov synody a všetkých veriacich Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, aby sa pripojili k modlitbám za emeritného pápeža Benedikta XVI., ako o to požiadal pápež František. Jeho Blaženosť Svätoslav pripomenul najmä osobné stretnutie s emeritným pápežom v kláštore Mater Ecclesiae tento rok 10. novembra počas svojej návštevy Ríma. Pri tej príležitosti, ako Jeho Blaženosť pripomenula, sa emeritný pápež "neuveriteľne jasne, informovane a starostlivo vyjadril o situácii na Ukrajine"."Celá ukrajinská gréckokatolícka cirkev," dodáva, "sa chce zhromaždiť v modlitbe okolo tohto veľkého svedka našej doby, ďakovať mu za jeho tiché svedectvo ako emeritného pápeža a zároveň si pripomínať a snažiť sa uvádzať do praxe jeho prácu pre jednotu cirkvi, ktorá bola rysom jeho pontifikátu.Tweet kardinála Vincenta Nicholsa, westminsterského arcibiskupa:"Pripojme sa k modlitbe za emeritného pápeža Benedikta XVI. a prosme Pána, aby ho v tejto chvíli podporoval a utešoval."Tweet viedenského arcibiskupa, kard. Christopha Schoenborna:„Pápež František nás vyzval, aby sme sa modlili najmä za emeritného pápeža Benedikta XVI. Pripojme sa k tejto modlitbe! Emeritný pápež Benedikt XVI. je od detstva veľmi spätý s našou krajinou a cirkvou.”Tweet Riccarda Di Segni, vrchného rabína rímskej židovskej obce:"So znepokojením nad správami o zdravotnom stave emeritného pápeža Benedikta XVI. sa pripájam k modlitbám za to, aby túto skúšku prekonal a čoskoro sa uzdravil."
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024