Anjel Pána na sviatok sv. Štefana

TK KBS, RV mj; pz | 27. 12. 2022 09:05Foto: Vatican Media

Vatikán 27. januára (TK KBS) Vianoce nie sú rozprávkou o narodení kráľa, ale o príchode Spasiteľa, ktorý nás vyslobodzuje od zla tým, že na seba berie naše zlo: sebectvo, hriech, smrť. A mučeníci sú mu najviac podobní. To je odkaz pápeža Františka pri príležitosti dnešného sviatku svätého Štefana prvomučeníka, ktorý sa odpustením nepriateľom podľa vzoru Ježiša zaslúžil o neskoršie obrátenie sv. Pavla.V Pondelok 26. decembra na poludnie sa Svätý Otec z okna nad Námestím sv. Petra pomodlil mariánsku antifónu Anjel Pána. V úvodnom biblickom zamyslení pápež František vysvetlil, že ťažiskom svedectva sv. Štefana bolo jeho pripodobnenie sa Ježišovi v službe ľuďom a v odpustení nepriateľom: Dobročinnosť a ohlasovanie, to bol Štefan. Jeho najväčším svedectvom je však ešte niečo iné: vedel spojiť lásku a ohlasovanie. Zanechal nám toto svedectvo v okamihu smrti, keď podľa Ježišovho príkladu odpustil svojim vrahom (porov. v. 60; Lk 23, 34).Príhovor pred modlitbou Anjel PánaDrahé sestry a bratia, dobrý deň, požehnané sviatky!Včera sme slávili Narodenie Pána a liturgia, aby nám pomohla lepšie ho prijať, predlžuje trvanie sviatku až do 1. januára: na osem dní. Prekvapivo si však v tie isté dni pripomíname aj niektoré dramatické postavy svätých mučeníkov. Dnes napríklad svätého Štefana, prvého kresťanského mučeníka; pozajtra sväté Neviniatka, deti, ktoré dal zabiť kráľ Herodes zo strachu, že mu Ježiš vezme trón (porov. Mt 2, 1-18). Skrátka, zdá sa, že liturgia nás chce vzdialiť zo sveta svetiel, obedov a darčekov, v ktorom sa v týchto dňoch možno tak trochu vyžívame. Prečo?Pretože Vianoce nie sú rozprávkou o narodení kráľa, ale je to príchod Spasiteľa, ktorý nás vyslobodzuje od zla tým, že na seba berie naše zlo: sebectvo, hriech, smrť. Toto je naše zlo: sebectvo, ktoré nosíme v sebe, hriech, že sme všetci hriešnici, a smrť. A mučeníci sú najviac podobní Ježišovi. Slovo mučeník v skutočnosti znamená svedok: mučeníci sú svedkovia, teda bratia a sestry, ktorí nám svojím životom ukazujú Ježiša, ktorý milosrdenstvom zvíťazil nad zlom. Aj v dnešnej dobe je mnoho mučeníkov, viac ako kedysi. Dnes sa modlíme za týchto prenasledovaných mučeníkov, bratov a sestry, ktorí vydávajú svedectvo o Kristovi. Avšak je dobré položiť si otázku: My, ja vydávame svedectvo o Kristovi? A ako sa v tom môžeme zlepšiť, vydávať lepšie svedectvo o Kristovi? Pomôcť nám môže práve postava svätého Štefana.Predovšetkým Skutky apoštolov nám hovoria, že bol jedným zo siedmich diakonov, ktorých jeruzalemská komunita zasvätila pre službu pri stoloch, čiže pre charitu (porov. 6, 1-6). To znamená, že jeho prvé svedectvo nebolo vydané slovami, ale láskou, s ktorou slúžil tým, ktorí to najviac potrebovali. Štefan sa však neobmedzil len na túto pomocnú prácu. S tými, ktorých stretol, hovoril o Ježišovi: zdieľal svoju vieru vo svetle Božieho slova a učenia apoštolov (porov. Sk 7, 1-53.56). A toto je druhý rozmer jeho svedectva: prijímať Slovo a odovzdávať krásu Slova, rozprávať o tom, ako stretnutie s Ježišom mení život. A to bolo pre Štefana také dôležité, že sa nenechal zastrašiť ani hrozbami prenasledovateľov, dokonca ani vtedy, keď videl, že to preňho nedopadne dobre (porov. v. 54). Dobročinnosť a ohlasovanie, to bol Štefan. Jeho najväčším svedectvom je však ešte niečo iné: že vedel spojiť lásku a ohlasovanie. Zanechal nám toto svedectvo v okamihu smrti, keď podľa Ježišovho príkladu odpustil svojim vrahom (porov. v. 60; Lk 23, 34). Dobročinná láska, ohlasovanie, odpustenie.Tu je teda naša odpoveď na otázku: svoje svedectvo môžeme zlepšiť láskou k bratom a sestrám, vernosťou Božiemu slovu a odpustením. Láska, slovo, odpustenie. Práve odpustenie nám ukazuje, či naozaj praktizujeme lásku voči druhým a či žijeme podľa Ježišovho slova. Odpustenie je v skutočnosti, ako naznačuje samotné slovo v taliančine per-dono, väčším darom, darom, ktorý dávame druhým, pretože patríme Ježišovi, ktorý nám odpustil. Odpúšťam, pretože mi bolo odpustené, a zabúdame na to... Zamyslime sa každý nad sebou, nad našou schopnosťou odpúšťať: aká je moja vlastná schopnosť odpustiť, v týchto dňoch, keď sa môžeme stretnúť okrem mnohých iných aj s ľuďmi, s ktorými sme si nie vždy vychádzali, ktorí nás zranili, s ktorými sme nikdy nenapravili vzťahy. Prosme novonarodeného Ježiša o novosť, o nové srdce, schopné odpúšťať: všetci potrebujeme srdce, ktoré odpúšťa. Prosme Pána o túto milosť: Pane, daj, nech sa naučím odpúšťať. Prosme o silu modliť sa za tých, ktorí nám ublížili, za ľudí, ktorí ma zranili, a robiť kroky k otvorenosti a zmiereniu. Nech nám Pán dá tuto milosť.

A nech nám Mária, Kráľovná mučeníkov, pomáha rásť v láske, v láske k Slovu a v odpustení.(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023