Ocenili Slovenský skauting i Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy

TK KBS, ms, zsk, ml; pz | 22. 12. 2022 09:05Bratislava 22. decembra (TK KBS) Na pôde Ministerstva spravodlivosti SR sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Ceny ministra spravodlivosti za prínos v oblasti ľudských práv. Medzi laureátmi boli občianske združenie Mareena, Slovenský skauting a Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku. „Veľmi ma teší, že sme dnes mohli oceniť mládežnícke organizácie, ktoré sa venujú mladým ľuďom, ktorí sú pripravení a boli pripravení veľmi promptne a rýchlo sa rozhodnúť, keď bolo treba reagovať na vzniknutú situáciu s prichádzajúcimi utečencami“,  uviedol minister Viliam Karas.Členovia Občianskeho združenia Mareena sa angažujú od vypuknutia konfliktu na Ukrajine a od prvej chvíle sú  prítomní na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, kde spolu s Hasičským a záchranným zborom koordinujú prihraničnú zónu a zabezpečujeme služby prvého kontaktu. Ďalej v Bratislave, Nitre a Košiciach organizujú aktivity na pomoc a začlenenie sa do spoločnosti pre ľudí, ktorí sa kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine rozhodli hľadať bezpečie a nový domov na Slovensku: sociálne služby, charita, jazykové kurzy, komunitné centrum, detský klub a ďalšie. Okrem toho sú prítomní v Účelovom centre v Gabčíkove.Medzi druhé dve ocenené organizácie patria: Slovenský skauting a Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku (Federácia skautov). V čase vypuknutia krízy obidve organizácie boli ihneď prítomné na hraniciach, kde sa zapojili do pomoci. Slovenský skauting zabezpečil viac ako 600 dobrovoľníkov na hraniciach, a zároveň koordinoval prácu dobrovoľníkov. Ďalej za spolupráci s Ukrajinskými skautmi, ale aj farnosťou vo Vyšnom Nemeckom zabezpečovali humanitárnu pomoc, ktorú doručovali na Ukrajinu, v niektorých prípadoch až priamo na front. Skauti dodnes pomáhajú a sú prítomní v utečeneckom centre v Bratislave.„Mnohí naši členovia zrušili plánované skautské výpravy, mnohí cestovali cez celú krajinu až zo západného Slovenska, aby priviezli materiálnu pomoc a skautských dobrovoľníkov. Hneď prvé hodiny utečeneckej krízy slúžili na hraniciach s Ukrajinou košický arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ a gréckokatolícki kňazi a seminaristi práve s členmi našej skautskej organizácie. Náš národný skautský duchovny asistent, gréckokatolícky kňaz a správca farnosti Slavkovce Kamil Ganóczy slúžil v priestore hraničného priechodu Vyšné Nemecké nepretržite viac ako 2 týždňe.Hoci počtom členov nepatríme k veľkým mládežníckym organizáciám, dokázalo sa v priebehu niekoľkých týždňov vystriedať na hraniciach s Ukrajinou niekoľko desiatok našich členov. V priebehu niekoľkých dní bola naša skautská organizácia schopná znovu rozbehnúť platformu Skautská pomoc, ktorú sme využívali už počas dvoch ťažkých vĺn pandémie Covid 19. Okrem materiálnej a finančnej pomoci realizovanej v rámci zbierky v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou boli naši členovia v teréne prvým kontaktom pre ľudí utekajúcich pred vojnou, pomáhali aj ľudským prístupom-milým slovom, teplým nápojom, drobnou službou, prekladom, pomáhali utečencom zorientovať sa v cudzom štáte. V mene vedenia našej skautskej organizácie chceme poďakovať všetkým našim členom, ale aj rodinným príslušníkom, našim priateľom a sympatizantom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom z územia Ukrajiny na naše územie. Táto cena patrí vám všetkým! Sme na vás nesmierne hrdí,“ napísal mediálny tím Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku.Zdroje: Ministerstvo spravodlivosti SR / Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024