Veriaci vo Svite prežívali ľudové misie s misionármi z rehole minoritov

TK KBS, vsv, ml; pz | 20. 12. 2022 13:00Svit 20. decembra (TK KBS) Veriaci vo farnosti sv. Jozefa Robotníka vo Svite prežívali od 11. do 18. decembra 2022 duchovnú obnovu – ľudové misie spolu s misionármi  z rehole minoritov. Tieto misie sa vo farnosti konali po 10 rokoch. Pátri si pre veriacich pripravili misijné kázne s témami Obrátenie, Krst, Manželstvo, Eucharistia, Cirkev.Silným duchovným zážitkom bola obnova krstných i manželských sľubov, požehnanie chlebov, pomazanie chorých, stretnutie s mladými farníkmi. Veľmi dôležitou súčasťou misijného týždňa bolo každodenné vysluhovanie sviatosti zmierenia. V závere misii bol posvätený misijný kríž.„Príprava na Vianoce môže mať rôznu formu. Môže sa spájať s výzdobou príbytkov, stretnutiami, koncertami, ale nikdy nezanechá v srdci veriaceho človeka tak silnú stopu akou je stíšenie, modlitba a dotyk Božieho milosrdenstva. Pre nás veriacich to bol požehnaný čas duchovnej prípravy na príchod Božieho Syna.Misionári nás celým programom priviedli späť k hodnotám, ktoré sa v týchto časoch vytrácajú, na ktoré sa zabúda. Chvíle, ktoré sme počas misii prežili nás obohatili a zanechali v nás veľkú túžbu mať svoje srdce otvorené pre nášho Pána. Patrí im všetkým naša modlitba a úprimné poďakovanie,“ napísali veriaci zo Svitu.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024