Na Adventné miništrantské stretnutia chodia i rodiny, vraví Jozef Luscoň

TK KBS, jlu, ml; pz | 20. 12. 2022 12:05Bratislava 20. decembra (TK KBS) Na Adventné miništrantské online stretnutia chodia aj celé rodiny, vraví salezián don Jozef Luscoň, SDB. „Miništranti sú v Cirkvi veľmi potrební - slúžia Bohu i ľuďom. Bohu viac pri liturgii a ľuďom počas nej i mimo nej. Sú to mladí, ktorí pocítili, že je dobre byť blízko pri Pánovi. A keďže je to "verejná funkcia", pre túto službu potrebujú byť formovaní,“ vysvetľuje.O túto formu pastorácie sa stará spoločenstvo Tymian, ktoré vedie. Počas roka ponúka rôzne formačné aktivity pre miništrantov. Ich cieľom je duchovný rast miništrantov, skvalitniť ich službu pri oltári a prebudiť ich angažovanosť pre druhých tam, kde bývajú. A práve Adventné miništrantské online stretnutia je jednou z nich. „Nápad vznikol v tomto spoločenstve a cieľom bolo pomôcť miništrantom dobre prežiť advent. A trochu prispel k tomu aj "koronáč", pretože počas neho sa miništranti až tak nemohli stretať. Preto boli pozvaní na stretnutie cez internet,“ pokračuje Jozef Luscoň.V programe sú duchovné, zábavné i súťažné prvky. Stretávajú sa dvakrát do týždňa - v stredu a v nedeľu (večer o 19:30).„ V začiatku sa zvítame, informujeme o "novotách", povie sa adventný príbeh, chlapci môžu do četu písať, za čo sa budeme modliť. Tieto prosby moderátori prednesú všetkým a potom nasleduje desiatok radostného ruženca. Po ňom príde vyhodnotenie predchádzajúcej otázky, losovanie výhercov a nová otázka. Na záver sa pomodlí mariánska antifóna a kňaz dá požehnanie. Teší nás, že nás pribúda a sú s nami prepojené celé rodiny i priatelia miništrantov,“ dodáva.Adventom aktivity pre miništrantov nekončia. Vyšli pre nich formačné knihy - Idem ja, a Poď aj ty! Tie si preberajú na svojich stretnutiach. V pôste nasledujú "video vyzývačky" - rôzne osobnosti vyzývajú miništrantov do rôznych aktivít. Chlapci ich napĺňajú v praxi a dokladajú o tom svedectvo.  V máji sa koná v Šaštíne národná púť miništrantov, potom nasledujú pobytové letné tábory a vo Vajnoroch je vždy v prvú sobotu po prázdninách Miništrantská bodka za prázdninami. Je to putovanie miništrantov k blahoslavenému Titusovi Zemanovi. Potom sa spustia opäť formačné témy.Napriek bohatej ponuke spojenej s pastoráciou miništrantov počas roka, ktorej sa venuje salezián Jozef Luscoň, aj on už teraz myslí na Vianoce. „Samozrejme, že treba pripraviť aj darčeky - pre bratov v komunite, ale aj pre rodinu, z ktorej sme vyšli. Nie sú to veľké darčeky, ale ja rád všetkých prekvapím nejakou zvláštnosťou. No osobne ma počas adventu najviac teší príprava kázni a prednášok. Vtedy viac stíchnem, hľadám tie prastaré pravdy, ktoré tisícročia formujú ľudstvo a všímam si, ako fungujú v tomto modernom svete,“ hovorí.Vianoce u saleziánov slávia v komunite, a po nich idú k rodičom, súrodencom a oslavujú to aj s nimi. „Osobne najkrajšie okamihy počas Vianoc mám vtedy, keď po slávnostnej večeri prídem do kaplnky a tam zostanem v tichu. Akosi inak vtedy plynie čas, človek je nastavený na nežnosť a uvedomí si, čo všetko pre mňa - nás urobil dobrý Boh.  Takže Vianoce sú pre mňa o posvätnom tichu, ktoré sa vnesie pomedzi naše príbytky do našich sŕdc... Aby potom to ticho prešlo do radosti, akú pozná naša tradícia. Bez toho a bez, bez stretaní sa s rodinou, s priateľmi a "vyťahovaní" krásnych spomienok na chvíle prežité s Pánom, by som si Vianoce ozaj nevedel predstaviť. A také radostné zrodenie Pána vo vašich srdciach prajem aj vám,“ dodal Jozef Luscoň SDB.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024