Pápež združeniu v oblasti práce: Človek je viac ako len výkonný stroj

TK KBS, RV, mj, mh; rp | 19. 12. 2022 16:02Vatikán 19. decembra (RV) „Práca umožňuje človeku realizovať sa, žiť bratstvo, pestovať sociálne priateľstvo a zlepšovať svet.“ Aj týmito slovami sa pápež František prihovoril talianskemu združeniu v oblasti práce CGIL, ktorú prijal vo Vatikáne v pondelok 19. decembra. Vo svojom príhovore sa zameral na dve oblasti, ktoré mu vo svete práce robia starosti: bezpečnosť pri práci a vykorisťovanie zamestnancov.Talianska generálna konfederácia práce CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) zastupuje pracovníkov a pracovné sily krajiny je najstaršou a najreprezentatívnejšou odborovou organizáciou. Pápež jej členov prijal vo vatikánskej Aule Pavla VI. a v úvode svojho príhovoru upozornil na súčasnú dobu, ktorá napriek svojmu pokroku ohrozuje oblasť práce:„Neexistujú odbory bez zamestnancov a neexistujú slobodní zamestnanci bez odborov. Žijeme v dobe, ktorá napriek technologickému pokroku - a niekedy práve kvôli zvrátenému systému nazývanému technokracia (porov. Laudato si', 106-114) - do istej miery sklamala očakávania spravodlivosti v pracovnej oblasti. A to si vyžaduje predovšetkým nový začiatok v hodnotení práce ako miesta, kde sa stretáva osobné povolanie a sociálny rozmer. Práca umožňuje človeku realizovať sa, žiť bratstvo, pestovať sociálne priateľstvo a zlepšovať svet. Encykliky Laudato si' a Fratelli tutti môžu pomôcť, aby sa rozvinuli formačné cesty, ktoré ponúkajú dôvody na angažovanosť.“Prítomnú delegáciu Svätý Otec ďalej povzbudil k budovaniu „demokracie“ v podmienkach práce, keď uviedol:„Práca buduje spoločnosť. Spoločenstvo je oveľa viac ako len súčet rôznych profesionálnych zručností, pretože každá z nich je uznávaná vo vzťahu s ostatnými a pre ostatných. A tak v bežnej sieti prepojení medzi ľuďmi a hospodárskymi a politickými projektmi ožíva „demokracia“ deň čo deň. Je to látka, ktorá sa netká za písacím stolom v nejakom paláci, ale s tvorivou pracovitosťou v továrňach, dielňach, na farmách, v obchode, remeslách, na stavbách, vo verejnej správe, v školách, na úradoch atď. ... Medzi úlohy odborov patrí výchova zmyslu pre prácu, podpora bratstva medzi pracovníkmi. Táto formačná starostlivosť nemôže chýbať.„Príliš veľa ľudí trpí nedostatkom práce alebo nedôstojnou prácou, a zaslúžia si byť vypočutí a zaslúžia si angažovanosť odborov“, skonštatoval pápež a podelil sa s prítomnými o  svoje obavy ohľadom práce:„Na prvom mieste je to bezpečnosť pracovníkov: hovoril o tom váš generálny tajomník. Stále je príliš veľa úmrtí - vidím ich v novinách: každý deň je niekto - príliš veľa zmrzačených a zranených na pracovisku! Každé úmrtie v práci je prehrou pre celú spoločnosť. (...) Druhá obava - aj tá je zlá! - je to zneužívanie ľudí, akoby boli len výkonnými strojmi. (...) V posledných rokoch sa zvýšil počet tzv. „chudobných pracujúcich“: ľudí, ktorí napriek tomu, že majú prácu, nie sú schopní uživiť svoje rodiny a dať im nádej do budúcnosti. Odbory - dobre počúvajte  -, aby odbory boli hlasom tých, ktorí nemajú hlas: rozumiete? Musíte robiť hluk, aby ste dali hlas ľuďom, ktorí sú bez hlasu.“Na záver pápež František talianske združenie CGIL vyzval „byť strážcami sveta práce“ a utiekať sa k patrónovi práce sv. Jozefovi:„Vyzývam vás, aby ste boli „strážcami“ sveta práce a vytvárali spojenectvá, a nie sterilné opozície. Ľudia túžia po mieri. Výchova k pokoju aj na pracovisku, ktoré je často poznačené konfliktami, sa môže stať znamením nádeje pre všetkých. (...)Zverujem vás pod ochranu svätého Jozefa, ktorý poznal krásu a námahu dobre vykonanej práce a uspokojenie zo zarábania na chlieb pre rodinu. Pozrime sa na neho a na jeho schopnosť vychovávať prostredníctvom práce.Prajem vám všetkým a vašim blízkym pokojné Vianoce. Nech vás Pán požehnáva a Panna Mária nech vás ochraňuje. A ak môžete, modlite sa za mňa. Ďakujem!“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024