V Horných Vesteniciach spomínali za účasti biskupa Judáka na Jána Kasalu

TK KBS, tu, ml; pz | 19. 12. 2022 10:30Horné Vestenice 19. decembra (TK KBS) Na Štvrtú adventnú nedeľu 18. decembra 2022 sa v Horných Vesteniciach za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka konala spomienková slávnosť pri príležitosti 150. výročia narodenia a 90. výročia odchodu do večnosti Jána Kasalu, nitrianskeho kapitulného kanonika a bývalého vestenického farára.Vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Horných Vesteniciach spolu s miestnym dekanom a farárom Alojzom Potočiarom celebroval biskup Viliam svätú omšu, počas ktorej veriacim priblížil životnú a kňazskú dráhu Jána Kasalu. Po svätej omši sa účastníci spomienkovej slávnosti stretli pri jeho hrobe na miestnom cintoríne a  spoločnou modlitbou si uctili jeho pamiatku.Ján Kasala sa narodil 13. decembra 1872 v Poľnom Kesove. Po štúdiách v Nitre a Budapešti bol v júni 1897 vysvätený za kňaza. Pôsobil vo Veľkých Chlievanoch, Lefantovciach, Považskej Bystrici a v Dubnici nad Váhom. V roku 1901 ho biskup Imrich Bende ustanovil za profesora základnej i špeciálnej dogmatiky v biskupskom seminári v Nitre, kde prednášal aj kresťanskú filozofiu.V roku 1907 sa stal bibliotekárom Diecéznej knižnice a kanonikom katedrálnej kapituly v Nitre. Vo všetkých službách sa prejavil ako svedomitý a dôsledný pracovník. Bohatá je jeho činnosť na sociálnom poli. Bol známy ľudomil. V duchu encykliky Rerum novarum šíril sociálnu náuku Cirkvi. Patril k zakladateľom Kresťanského robotníckeho spolku a Kresťanského murárskeho spolku.Nitrianska kapitula z jeho iniciatívy spolu s Mons. Eugenom Filkornom v r. 1909-1913  postavila rodinné domy pre 20 robotníckych rodín pod Nitrianskou kalváriou – „Robotnícka kolónia“ a v jej blízkosti  Lurdskú jaskyňu.  Od decembra 1918 až do svojej smrti 3. januára 1933 pôsobil ako farár v Horných Vesteniciach.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024