Átrium Dobrého pastiera prináša pred Vianocami knižné novinky

TK KBS, msr, ml; pz | 16. 12. 2022 09:16Bratislava 16. decembra (TK KBS) Občianske združenie Átrium Dobrého pastiera od roku 2018 odborne vedie a podporuje 60 miest, ktoré pracujú metódou Katechéz Dobrého pastiera. V týchto dňoch vstúpilo do piateho roku svojej existencie. Počas tohto obdobia zorganizovalo 5 certifikovaných formačných kurzov so zahraničnými lektormi, ktoré úspešne absolvovalo 145 účastníkov. Tieto kurzy obsahujú 120 hodín prednášok, praktických prezentácií, výroby materiálu a modlitby a ich absolvovanie je nevyhnutné k práci s deťmi v Átriu.Počas doterajšieho štvorročného fungovania preložilo a vydalo občianske združenie Átrium Dobrého pastiera štyri základné publikácie programu. Vo vydavateľskej činnosti sa sústredí nielen na átriá a ich potreby, ale snaží sa napĺňať aj potreby rodín. Preto v tomto predvianočnom období, pripravilo pre rodičov praktickú príručku s názvom Advent v rodine. Príručka ponúka na každý adventný týždeň jednu tému, nad ktorou sa môžu rodičia spolu s deťmi zamýšľať a hlbšie prenikať do tajomstva Vtelenia. Pripravuje sa aj ďalšia príručka pre rodiny s názvom Vianoce v rodine, ktorá prinesie praktické rady, ako sa spolu s deťmi zamerať na podstatu Vianoc - narodenie Ježiša - Spasiteľa sveta.Pred koncom roka prináša občianske združenie knižnú novinku - Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 6-12 rokov. Autorka knihy Sofia Cavalletti ponúka čitateľom pohľad na to, ako dieťa v tomto veku objavuje tému zmluvy medzi Bohom a človekom a nachádza v nej svoje miesto: „Získať orientáciu v čase a v dejinách je nevyhnutné na to, aby si osoba našla svoje miesto a sformovala sa v realite. Na získanie tejto orientácie sa ako primeraný nástroj ukázalo biblické posolstvo, pevne zakorenené v dejinách.“Jedným z cieľov občianskeho združenia je aj podpora miest, ktoré pracujú metódou Katechéz Dobrého pastiera. Aj preto spustili darcovskú výzvu s názvom Darujme deťom pod stromček vieru. Katarína Prnová, jedna z organizátoriek výzvy, o nej hovorí: „Touto darcovskou výzvou by sme chceli podporiť všetkých 60 miest na Slovensku, ktoré s radosťou otvárajú deťom dvere k Bohu. Verím, že k tomu nás povoláva sám Ježiš, keď hovorí: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19,14)Viac informácií o koncepte Katechéz Dobrého pastiera nájdete na www.katechezydp.sk.TK KBS informovala Mária Sroková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023