Prešov hostil členov komisií a rád KBS, ktoré sa venujú sociálnym témam 

TK KBS, kh, ml; pz | 15. 12. 2022 14:08Prešov 15. decembra (TK KBS) Prešov v stredu hostil členov komisií a rád KBS, ktoré sa venujú sociálnym témam. Ide o pravidelné stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Zúčastnili sa ňom štyria biskupi, predsedovia príslušných rád a komisií - bratislavský eparcha, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie Mons. Peter Rusnák, košický eparcha Cyril Vasiľ, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko (online) a členovia Sociálnej subkomisie teologickej komisie KBS, Rady Iustitie et Pax, Rady pre migrantov, Rady pre Rómov a menšiny, Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a Slovenskej katolíckej charity (SKCH). „Cirkev, uprostred ktorej je Kristus, má byť podľa jeho vzoru znamením nádeje, miestom prijatia, vždy otvorená voči utláčaným, garantom dodržiavania ľudských práv. Krízy sú nastavením zrkadla našej spoločnosti. Cirkev vstupuje do verejného života, aby podľa vzoru svojho majstra obetavou láskou a ohlasovaním jeho Kráľovstva premieňala svet i ľudské srdcia.“ povedal biskup Galis.
„Chudoba totiž predstavuje ohrozenie viacerých ľudských práv. Situácia chudoby sa v súčasnosti zhoršila, aj v dôsledku pandémie COVID-19, vojny v našej bezprostrednej blízkosti a následnej migračnej vlny a energetickej krízy. Chudobní, aj ľudia ohrození chudobou a odkázaní na pomoc sa ocitli vo veľmi neistej situácii a  čelia viacerým výzvam a neistým životným podmienkam. Navyše, vnútropolitická situácia je nestabilná a nielen núdzni a odkázaní na pomoc, ale i pomáhajúce iniciatívy, sa môžu dostať do kolapsu,“ hovorí jedna z organizátoriek stretnutia Katarína Hulmanová.  To sú dôvody, prečo sa stretajú inštitúcie a aktivisti v rámci Katolíckej cirkvi a snažia sa spojiť svoje úsilie v pomoci blížnym. V tomto roku sa na pozvanie predsedu Sociálnej subkomisie teologickej komisie KBS  Mons. Petra Rusnáka zišlo takmer 30 delegátov a hostí 14. decembra v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Okrem predsedov a tajomníkov Rád a komisií KBS sa stretnutia zúčastnili i delegáti Sociálnej komisie Konferencie vyšších rehoľných predstavených Slovenska, Slovenská katolícka charita, diecézne charity a charita Vojenského ordinariátu OS a OZ SR, ako hostia Rada KBS pre mládež a univerzity, Nadácia DEDO, Inovačné partnerské centrum Prešov a Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. „Veľká vďaka patrí Vám, pracovníkom na poli sociálnej práce, dobrovoľníkom, ktorí častokrát na úkor svojho voľného času a bez primeranej odmeny pomáhate iným v ich ťažkých situáciách. Sociálna náuka Cirkvi hovorí o tzv. prednostnej láske k chudobným. Častokrát nemajú dosť síl, ani možností sami sa obhajovať, obhajovať svoje práva a dôstojnosť. Cirkev má aj prorocké poslanie, ktoré dostala od Ježiša Krista. Ježiš vždy stál na strane utláčaných, ponížených, prenasledovaných a svojím príkladom nás učí, čo je to spravodlivosť. Chudoba nespočíva len v nedostatku, ale častokrát aj v chudobe vzťahov,“ povedal predseda Sociálnej subkomisie teologickej komisie KBS, Mons. Peter Rusnák.Ovocím stretnutia bude užšia spolupráca v oblasti legislatívy, vytvorenie vlastnej vízie v témach, kde je Katolícka cirkev lídrom, ako je napr. otázka dôstojného života pre ľudí bez domova a prevencia bezdomovectva, otázka rozvoja farských charít, dobrovoľníctva, duchovného sprevádzania a odborné vzdelávanie pre sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov, solidarita s migrantami a rozvoj sociálneho podnikania. Predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve Mons. Cyril Vasiľ osobitne upozornil na pretrvávanie dlhodobého problému – zabezpečenie duchovnej služby pre pacientov a nejasné postavenie nemocničných kaplánov v systéme a v zdravotníckych zariadeniach. Sociálna subkomisia sa zaviazala taktiež k príprave sieťovacích stretnutí dobročinných katolíckych iniciatív, tretieho sektora, cirkví, štátnej správy a samosprávy v rámci jednotlivých VÚC.„Naďalej chceme rozvíjať spoluprácu s mladými, ako to bolo aj na T22 v rámci Popoludnia angažovanosti a tvorivosti a zvyšovať pripravenosť dobročinných iniciatív na prijímanie dobrovoľníkov. Stretnutie bolo galériou dobra, ktoré koná Katolícka cirkev a bolo veľkým povzbudením a radostným osobným stretnutím pre všetkých zúčastnených.  Partnerstvo s tretím sektorom a štátnou a verejnou správou je v otázke pomoci blížnym jedinou možnou cestou," uviedla pre TK KBS Katarína Hulmanová. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024