Predstavili logo pre európske kontinentálne synodálne stretnutie

TK KBS, cz, rp; pz | 15. 12. 2022 13:30Vatikán 15. decembra (TK KBS) V stredu bolo v rámci tlačovej konferencie vo Vatikáne predstavené oficiálne logo pre európske kontinentálne synodálne stretnutie, ktoré sa uskutoční od 5. do 12. februára 2023 v Prahe.Logo vychádza z oficiálneho loga synody, ktoré ukazuje Boží ľud vo svojej rozmanitosti, ako kráča svetom a nad ním sa vznáša Duch Svätý.V logu pre pražské stretnutie kráča tento Boží ľud po Karlovom moste, symbole Prahy, ktorý od stredoveku spája dva brehy Vltavy a dve pražské mestá (Praha bola pôvodne sústava štyroch nezávislých miest, zlúčených do jedného až na konci 18. storočia). Vpravo je v logo Staromestská mostecká veža, ktorá bola súčasne bránou, ktorá most chránila, a tiež je akýmsi triumfálnym oblúkom, kadiaľ prechádzal český kráľ pri svojej korunovačnej ceste. Vľavo je v logu silueta katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha, najposvätnejšieho miesta Prahy i Českej republiky, kde tiež budeme sláviť jednu z bohoslužieb počas synodálneho stretnutia vo februári 2023.Spojenie oboch lôg tak posilňuje myšlienku synodality, keď ukazuje, že Boží ľud nekráča spoločne v nejakom imaginárnom prostredí, ale v konkrétnych podmienkach tohto sveta. Kráča po moste, ktorý spája brehy a rozdelené svety a synodalita tak prispieva k prekonávaniu prekážok, budovaniu mostov a nadväzovaniu vzťahov ako medzi ľuďmi navzájom, tak aj medzi človekom a Bohom. Putujúci Boží ľud smeruje k veži-bráne, ktorou vchádza do mesta. Toto zobrazenie tak môže evokovať aj eschatologický rozmer putovania Božieho ľudu, ktorý smeruje do nebeského Jeruzalema, kde je svetlom Baránok (porov. Zj 21). Ostatne, rímsky cisár a český kráľ Karol IV. (1316–1378), staviteľ Karlovho mosta, koncipoval Prahu ako nový Jeruzalem, centrum kresťanstva.Zdroj: zpravy.cirkev.cz
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024