Pápež združeniu nevidiacich a slabozrakých: Ste pre spoločnosť prínosom

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 13. 12. 2022 13:51Vatikán 13. decembra (RV) „Vnímam vás ako konštruktívnu silu v spoločnosti.“ Aj takto povzbudil pápež František zástupcov Národnej rady Talianskej únie nevidiacich a slabozrakých, ktorých prijal na audiencii v pondelok 12. decembra, deň pred sviatkom sv. Lucie, patrónky ľudí so zdravotným postihnutím.Svätý Otec vo svojom príhovore zdôraznil, aby i oni boli ako táto svätica - žiariaci a jasní vo svojom svedomí. Prezradil, že práve v deň sv. Lucie on sám slávi výročie kňazskej vysviacky. Prijal ju pred 53 rokmi, 13. decembra 1969 v rodnej Argentíne.V súvislosti s osobnosťou sv. Lucie pápež František vysvetlil význam svedectva svätice, ktorú si Talianska únia nevidiacich a slabozrakých ctí ako svoju patrónku napriek tomu, že nejde o združenie náboženského charakteru. Hosťom sa v Klementínskej sále prihovoril týmito slovami:„Chceli ste sa stretnúť pri príležitosti liturgického sviatku sv. Lucie –, ktorý je zajtra a zajtra je aj výročie mojej kňazskej vysviacky: bol som vysvätený v deň sv. Lucie – ktorá je patrónkou ľudí s postihnutím alebo chorobami zraku. Oceňujem túto voľbu, pretože vyjadruje tradičný náboženský zmysel, ktorý patrí talianskemu ľudu a ktorý nie je v rozpore s tým, že vaše združenie je laické, nekonfesionálne.Lucia, mučeníčka zo Syrakúz, nám svojím príkladom pripomína, že najvyššia dôstojnosť ľudskej osoby spočíva v tom, že vydáva svedectvo pravde, nasleduje svoje svedomie, nehľadiac na veľkosť obety, bez dvojtvárnosti a bez kompromisov. To znamená byť na strane svetla, slúžiť svetlu, ako to evokuje samotné meno Lucia (Svetlana). Byť jasní, čistí, transparentní ľudia, byť úprimní; komunikovať s ostatnými otvorene, jasne a s rešpektom. Takto človek prispieva k šíreniu svetla v prostredí, v ktorom žije, k tomu, aby bolo ľudskejšie, príjemnejšie pre život.“Prítomných zástupcov Talianskej únie nevidiacich a slabozrakých Svätý Otec povzbudil k práci, ktorú vykonávajú, a ktorá, ako povedal, nie je len akousi „súcitnosťou“, ale príkladom solidarity pre celú spoločnosť:„Vnímam vás ako konštruktívnu silu v spoločnosti, osobitne v talianskej spoločnosti, ktorá prechádza ťažkým obdobím. Tento náhľad sa môže zdať zvláštny, pretože s postihnutím si zvyčajne spájame myšlienku odkázanosti, pomoci a niekedy – vďaka Bohu čoraz menej – aj istého poľutovania. Nie, pápež a Cirkev sa na vás takto nepozerá. Pohľad kresťanov na zdravotné postihnutie už nie je a nesmie byť len prejav súcitnosti a asistencializmus, ale vedomie, že krehkosť, prijatá so zodpovednosťou a solidaritou, je obohatením pre celú spoločnosť a pre cirkevné spoločenstvo.“V závere príhovoru pápež František zveril činnosť združenia sv. Lucii, aby ich naďalej viedla na ceste:„Sv. Lucia je v skutočnosti opísaná práve takto: ako mladá a bezbranná žena, ktorá však nepodľahne hrozbám a lichôtkam, ale naopak, odvážne sa postaví sudcovi, ktorý ju vypočúva. S Luciinou ochranou a príkladom kráčajte vpred!“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023