Na Arcibiskupskom úrade sa konal Teologický deň kňazov arcidiecézy

TK KBS, abutt, rlu, ml; pz | 12. 12. 2022 09:28Trnava 12. decembra (TK KBS) V priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave sa konal Teologický deň kňazov Trnavskej arcidiecézy na tému „Ochrana maloletých v Cirkvi“. Pod vedením trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sa programu zúčastnili takmer všetci diecézni kňazi, ktorí sú aktívni v pastorácii.Program teologického dňa otvoril trnavský arcibiskup Ján Orosch modlitbou, po ktorej sa prítomným prihovoril v krátkom úvodnom príhovore. Spomenul v ňom dve významné udalosti zo života Trnavskej partikulárnej cirkvi, ktoré si v týchto dňoch jej veriaci spolu so svojimi kňazmi pripomínajú. Prvou je 125. výročie narodenia trnavského apoštolského administrátora - biskupa Ambróza Lazíka. Narodil sa práve 7. decembra 1897 v Trstíne. Druhou, nie menej významnou, je 61. výročie smrti biskupa Michala Buzalku, ktorý bol pomocným biskupom Trnavskej apoštolskej administratúry. Zomrel práve v tento deň, 7. decembra 1961 v českom Tábore.Potom už trnavský arcibiskup Ján Orosch privítal v mene všetkých prítomných kňazov prednášajúcich, ktorí boli pozvaní na tento teologický deň. V rámci prednáškového bloku na tému „Ochrana maloletých v Cirkvi“ si kňazi mohli vypočuť prednášky košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, psychologičky Jany Vindišovej a sestry Marty Andraščíkovej z rehoľnej Spoločnosti sociálnych sestier.Košický pomocný biskup a predseda Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi Marek Forgáč vo svojej prednáške ozrejmil prežívanie telesnosti v živote kňaza, pričom upozornil na skutočnosť, aké je dôležité, aby „zdraví ľudia žili v zdravých vzťahoch so zdravým Bohom“. Hosť z Košíc vysvetlil i dôvod tohto formačného dňa v Trnave. „Je dôležité, aby sa všetkým kňazom dostali informácie o tejto problematike, aby sme predchádzali prípadným kauzám, ktoré ubližujú ľuďom, ubližujú aj Cirkvi a preto považujem za veľmi dôležité, aby sa o týchto veciach otvorene rozprávalo,“ povedal pre Rádio LUMEN pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč.Ďalším prednášajúcim bola psychologička Jana Vindišová, ktorá sa vo svojej prednáške venovala téme „Sexuálne zneužívanie v psychologickej perspektíve“. Po nej nasledovala prednáška sestry Marty Andraščíkovej z rehoľnej Spoločnosti sociálnych sestier, ktorá sa venuje terapeutickému sprevádzaniu obetí. Na základe osobných skúseností priblížila prítomným poslucháčom prežívanie obetí sexuálneho zneužívania v rôznych oblastiach ich života. V závere jej prednášky povedala svoje svedectvo jedna z obetí.Mnohí kňazi hodnotili veľmi pozitívne tento formačný deň kňazov, ktorý sa 7. decembra uskutočnil na Arcibiskupskom úrade v Trnave. Na otázku, prečo výber tejto témy, odpovedal hovorca Trnavskej arcidiecézy: „To vyšlo z podnetu Konferencie biskupov Slovenska. Keďže ide o celospoločenskú tému v súčasnosti, bola táto možnosť ponúknutá otcom biskupom,“ odpovedal pre Rádio LUMEN.Zdroje: Arcibiskupský úrad v Trnave, Rádio LUMEN
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024