Anjel Pána na slávnosť Nepoškvrnenej: S Božou pomocou je mier možný

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 08. 12. 2022 16:03Vatikán 8. decembra (RV) Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo štvrtok 8. decembra pápež František pri modlitbe Anjel Pána pozval veriacich, aby sa v duchu zjednotili s jeho modlitbou na Španielskom námestí, kam si príde po dvoch rokoch pandémie verejne uctiť Nepoškvrnenú pred mariánskym stĺpom. Medzi úmyslami Svätého Otca je tento rok osobitne prosba za mier.Na poludnie sa Svätý Otec prihovoril veriacim na hojne zaplnenom Vatikánskom námestí. Podľa oficiálneho odhadu bolo prítomných okolo 25 tisíc osôb.„Často hovoríme o prvotnom hriechu, ale dostali sme aj prvotnú milosť, čoho si často nie sme vedomí,“ skonštatoval v biblickom zamyslení a vysvetlil dôležitosť krstnej milosti v živote kresťana. Všetkým odporúčal zistiť si a pravidelne sláviť dátum prijatia krstu, vracať sa k spomenutej prvotnej milosti:„Načúvajme ozvene, počúvajme, ako nám Boh hovorí: „Syn, dcéra, milujem ťa a som stále s tebou, si pre mňa dôležitý, tvoj život je vzácny.“ Takto sa k nám prihovára Boh. Keď sa nám nedarí a sme skľúčení, keď sme skleslí a hrozí nám, že sa budeme cítiť zbytoční alebo zmýlení, spomeňme si na toto, na prvotnú milosť. A Boh je s nami, Boh je so mnou od toho dňa. Uvažujme.“ V predchádzajúce dva roky sa prichádzal pápež František pomodliť 8. decembra na Španielske námestie súkromne, ráno na svitaní. O obnovení tradície hovoril pri dnešnej modlitbe Anjel Pána keď sa po udelení požehnania z okna nad Námestím sv. Petra obrátil na prítomných týmito slovami:„Dnes popoludní pôjdem do Baziliky Santa Maria Maggiore pomodliť sa k Panne Márii, Salus Populi Romani (Záchrana rímskeho ľudu), a hneď potom na Španielske námestie, aby som vykonal tradičný akt úcty a modlitby pod monumentom Immacolaty.Prosím vás, aby ste sa duchovne pripojili k tomuto môjmu gestu, ktoré vyjadruje synovskú oddanosť našej Matke, ktorej príhovoru zverujeme spoločnú túžbu po mieri, najmä pre sužovanú Ukrajinu, ktorá tak veľmi trpí.Myslím na slová anjela Panne Márii: „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37). S Božou pomocou je mier možný, je možné odzbrojenie. Ale Boh chce našu dobrú vôľu. Nech nám Panna Mária pomôže obrátiť sa k Božím zámerom.Prajem všetkým požehnaný sviatok a zdarné adventné kráčanie, všetkým, ktorí sú tu: Mladým Nepoškvrnenej - práve dnes je ich sviatok! Nech nám Panna Mária pomáha. Boh chce našu dobrú vôľu: nech nám Panna Mária pomôže obrátiť sa k Božím zámerom.“Príhovor pred modlitbou Anjel Pána Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 2022Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnaný sviatok!Evanjelium dnešnej slávnosti nás uvádza do Máriinho domu, aby nám porozprávalo o zvestovaní (porov. Lk 1,26-38). Anjel Gabriel vstupujúc k Panne Márii ako prvé hovorí: «Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou» (v. 28). Všimnime si jednu vec: nenazýva ju jej menom Mária, ale novým menom, ktoré nepoznala: milostiplná. Plná milosti, a teda prázdna na hriech, to je meno, ktoré jej dal Boh a ktoré dnes oslavujeme.Ale pomyslime na Máriin úžas: až vtedy objavila svoju najopravdivejšiu identitu. Samozrejme, vedela toho veľa o sebe, o svojich rodičoch, o svojom snúbencovi, ale teraz jej Boh odhaľuje najväčšie tajomstvo, ktoré predtým nepoznala. Niečo podobné sa môže stať aj nám. V akom zmysle? V tom zmysle, že aj my hriešnici sme dostali počiatočný dar, ktorý naplnil náš život, dobro väčšie než čokoľvek iné, prijali sme prvotnú milosť. Často hovoríme o prvotnom hriechu, ale dostali sme aj prvotnú milosť, čoho si často nie sme vedomí.O čo ide pri tejto prvotnej milosti? O to, čo sme dostali v deň nášho krstu, preto je dobré si to pripomínať, ba dokonca oslavovať! Nuž, opýtam sa: Táto milosť prijatá v deň krstu je dôležitá. Ale koľkí z vás si pamätajú ten dátum, dátum svojho krstu? Premýšľajte. A ak si ho nepamätáte, tak po návrate domov sa opýtajte krstného otca, krstnej mamy, otca alebo mamy: „Kedy som bol pokrstený, pokrstená? Lebo ten deň je dňom veľkej milosti, nového začiatku života, prvotnej milosti, ktorú máme.Boh v ten deň zostúpil do nášho života, stali sme sa jeho milovanými deťmi navždy. Tu je naša prvotná krása, z ktorej sa môžeme tešiť! Dnes nás Mária, prekvapená milosťou, ktorá ju urobila krásnou od prvého okamihu jej života, vedie k tomu, aby sme žasli nad našou krásou. Môžeme to pochopiť prostredníctvom obrazu bieleho krstného rúcha, ktoré nám pripomína, že pod zlom, ktorým sme sa za tie roky poškvrnili, sa skrýva väčšie dobro než všetky tie zlá, ktoré sa nám prihodili.Načúvajme ozvene, počúvajme, ako nám Boh hovorí: „Syn, dcéra, milujem ťa a som stále s tebou, si pre mňa dôležitý, tvoj život je vzácny.“ Takto sa k nám prihovára Boh. Keď sa nám nedarí a sme skľúčení, keď sme skleslí a hrozí nám, že sa budeme cítiť zbytoční alebo zmýlení, spomeňme si na toto, na prvotnú milosť. A Boh je s nami, Boh je so mnou od toho dňa. Uvažujme.Dnes nás Božie slovo učí ďalšej dôležitej veci: že uchovanie si našej krásy nás čosi stojí, vyžaduje si zápas. V skutočnosti nám Evanjelium ukazuje odvahu Márie, ktorá povedala Bohu „áno“, ktorá si vybrala Božie riziko; a úryvok z knihy Genezis, týkajúci sa prvotného hriechu, nám hovorí o boji proti pokušiteľovi a jeho pokušeniam (porov. Gn 3,15).Ale zo skúsenosti tiež vieme, my všetci, akú námahu to stojí voliť si dobro, stojí to námahu chrániť si to dobro, ktoré je v nás. Pomyslime na to, koľkokrát sme ho premárnili tým, že sme podľahli vábeniu zla, chytračili sme pre sebecký zisk alebo sme spravili niečo, čo nám poškvrnilo srdce; alebo aj márnili čas na veci zbytočné a škodlivé, napríklad odkladali modlitbu so slovami „dnes nemôžem“, alebo sme tým, ktorí nás potrebovali, povedali „nemôžem“, hoci sme naopak mohli.Tvárou v tvár tomu všetkému však dnes máme dobrú správu: Mária, jediné bezhriešne ľudské stvorenie v dejinách, je s nami v tomto boji, je nám sestrou a predovšetkým Matkou. A my, ktorí si len s námahou volíme dobro, sa jej môžeme zveriť. Zverením sa, zasvätením sa Panne Márii jej hovoríme: „Drž ma za ruku, Matka, veď ma: s tebou budem mať viac sily v boji proti zlu, s tebou znovu objavím svoju pôvodnú krásu“.Zverme sa dnes Panne Márii, zverujme sa Márii každodenne a opakujme jej: „Mária, zverujem ti svoj život, zverujem ti svoju rodinu, svoju prácu, zverujem ti svoje srdce a svoje zápasy. Zasväcujem sa ti.“ Nech nám Nepoškvrnená pomáha chrániť si našu krásu pred zlom.(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News) 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024