Vo farnosti Považská Bystrica - Rozkvet zorganizovali Kurz lektorov

TK KBS, lva, ml; pz | 06. 12. 2022 15:48Považská Bystrica 6. decembra (TK KBS) V priestoroch Cirkevného centra voľného času vo farnosti Považská Bystrica - Rozkvet zorganizovali v sobotu 3. decembra 2022 Kurz lektorov. Vyše 30 lektorov, ktorí prijali pozvanie farnosti a Katolíckeho biblického diela, si vypočulo štyri odborné prednášky. Pripravili ich Dr. Dagmar Jurášková (Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova), Radomír Bodziony (Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov), prof. Anton Tyrol (Porozumenie biblických textov – inšpirácia) a prof. František Trstenský (Duchovný život lektorov: základné predpoklady). Účastníci kurzu v jeho závere dostali certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu.Cieľom tohto kurzu, ktorý sa aj vďaka prednášajúcim niesol vo veľmi príjemnej atmosfére, bolo začať formáciu lektorov po odbornej a technickej stránke, aby sa ich služba počas svätých omší zdokonalila a zároveň, aby sa prehĺbili aj ich vedomosti spojené s touto výnimočnou službu. Veríme, že ovocie tohto kurzu pocítia všetci, ktorým naši lektori hlásajú z ambony Božie slovo. V budúcnosti by sme radi nadviazali na tento kurz aj jeho pokračovaním, informovala Farmosť Považská Bystrica - Rozkvet.TK KBS informoval Ľubomír Valient
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024