Sninskí mladí so zdravotným znevýhodnením pripravili mikulášsky koncert

TK KBS, shr, ml; pz | 06. 12. 2022 15:34Snina/Košice 6. decembra (TK KBS) Mladí dospelí z Charitného domu sv. Štefana v Snine, ktorý patrí pod správu Arcidiecéznej charity Košice, si v nedeľu 4. decembra pripravili pre rodinu, priateľov a podporovateľov mikulášsky benefičný koncert. V priestoroch Obývačky Domu kultúry v Snine vďaka vianočným skladbám a básňam vytvorili sviatočnú atmosféru a prispeli k utuženiu vzťahov komunity. Podujatie sa konalo v spolupráci s Mestom Snina, Cirkevným centrom voľného času a Základnou umeleckou školou v Snine.V úvode koncertu privítala všetkých prítomných i hostí Janka Kozejová, vedúca Charitného domu sv. Štefana a následne odovzdala priestor mladým, ktorí vystúpili s básňami a spoločnými skladbami. Program obohatili hudobníci navštevujúci Cirkevné centrum voľného času a Základnú umeleckú školu v Snine.Nechýbali piesne, ktoré nás v adventnom období upriamili na skutočnú podstatu Vianoc, ktoré klopú na dvere. „Koncert, ktorý sme mali možnosť vidieť a počuť bol nádherný. Chcem vám poďakovať za chvíľu, ktorú sme spoločne prežili. Krásne sa to počúvalo, krásne sa pozeralo, a to čo ste pre nás pripravili, pohladilo našu dušu a srdce,“ poďakoval na konci benefičného koncertu otec Slavomír Bakoň, rímskokatolícky dekan Snina.Pozvanie na koncert prijal aj novozvolený primátor Sniny Peter Vološin: „Všetci ste boli úžasní. Veľmi pekne ďakujem vám, ktorí sa o týchto mladých staráte aj vám milí rodičia. Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste ďalej tvorili. Viem, že sa ľudia u vás v zariadení veľmi dobre cítia a nech je to tak stále,“ povzbudil primátor, ktorý zároveň prítomným zaželal aj pokojné vianočné sviatky.Charitný dom sv. Štefana v Snine vytvára priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti i zmysluplné trávenie času pre zdravotne znevýhodnené osoby. Okrem odborných služieb ponúka rôznorodé aktivity, ktoré prispôsobujú fyzickým silám i psychickému stavu prijímateľov. V zariadení Arcidiecézna charita Košice poskytuje 2 druhy sociálnych služieb: domov sociálnych služieb a denný stacionár.TK KBS informovala Silvia Hrabčáková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024