Obnovenie sľubu predstaviteľov mesta k svätému Františkovi Xaverskému

TK KBS, lk, ml; pz | 05. 12. 2022 09:25Skalica 5. decembra (TK KBS) V sobotu  3. decembra 2022, na sviatok sv. Františka Xaverského, bola v Skalici slávnostná svätá omša vo farskom kostole, ktorú celebroval skalický farár Miroslav Mika, na ktorej sa zúčastnil aj primátorka mesta Oľga Luptáková Barát, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci mestského úradu a mnohí veriaci.Počas nej, podľa dávnej tradície, primátorka obnovila sľub a žiadala o ochranu mesta sv. Františka Xaverského. Skladať sľub, a k úcte tohto svätca, sa zaviazali predstavitelia mesta, z vďačnosti za ochranu pred morovými epidémiami, ktoré Skalicu v minulosti viackrát v minulosti postihli.Mor, ktorý vypukol aj v roku 1710, prinútil predstaviteľov mesta k niektorým opatreniam. Zdraví ľudia mohli chodiť len cez Hornú bránu a mŕtvych vynášali Dolnou bránou na Hradisko. Okrem prirodzených prostriedkov boli použité i prostriedky nadprirodzené. Vedelo sa, že na príhovor sv. Františka Xaverského prestal mor na jednom ostrove.Predstavitelia mesta zložili sľub, že si popri hlavnom patrónovi sv. Michalovi archanjelovi, si volia za svojho druhého patróna mesta aj sv. Františka Xaverského a jeho sviatok v kostole i vonku každoročne zasvätia, že budú horlivejšie zachovávať Božie prikázania. Mor prestal a v roku 1714 bola postavená kaplnka pod vinohradmi, zasvätená sv. Františkovi Xaverskému. Keď bola v roku 1724 v Skalici dokončená stavba jezuitského kostola na námestí s kláštorom a školou,  tiež bol zasvätený tomuto patrónovi jezuitov a ochrancovi pred morom.Úcta k sv. Františkovi ožila, keď v roku 1739 zúril mor v krajine a Skalicu obišiel. Konali sa procesie od jezuitského kostola alebo od farského kostola ku kaplnke sv. Františka. V kaplnke bývali príležitostne slúžené sv. omše, niekedy žili pri kaplnke aj potulní mnísi – pustovníci.  9. septembra 1855 tu kázal František Víťazoslav Sasinek.V meste býval 3. decembra v deň sv. Františka Xaverského sviatok so zákazom prác, podobne ako v iných kráľovských mestách v deň ich patrónov, ktorých ochranu zakúsili. Prichádzali do mesta aj pútnici z okolitých obcí. Obyvatelia Chvojnickej doliny darovali počas morovej epidémie v roku 1739 do kaplnky oltárny obraz.Od roku 1749 sa pri slávnostných bohoslužbách  každoročne obnovoval sľub predstaviteľov mesta. Tento sľub vďaka niektorým osobnostiam cirkevného života v meste  prežil aj v rokoch totality, keď túto tradíciu po zákaze v 50 -tych rokoch, v roku 1969 obnovili. Po roku 1990 sľub každoročne obnovovali  už primátori mesta  Michal Srholec, po roku 2002  Stanislav Chovanec potom  Ľudovít Barát aj primátorka Anna Mierna. V tomto roku na túto tradíciu nadviazala aj novozvolená primátorka Oľga Luptáková.Vo svojom príhovore mistny farár poukázal na osobnosť sv. Františka Xaverského, ktorý vo svojom misijnom zápale po vstupe do jezuitskej rehole prešiel viaceré krajiny aby ohlasoval podobne ako predchodca Ježiša Krista Ján Krstiteľ, aby pokrstil a evanjelizoval  mnohých.Keďže Japonci mu nedovolili pôsobiť v krajine, pretože Číňania nepoznajú kresťanstvo, vybral sa  do  Číny a pred vstupom do krajiny zomrel vyčerpaný  a opustený na ostrove Šang-čchuan v noci z 2, na 3. decembra.   Tiež vyzdvihol pôsobenie jezuitskej rehole v Skalici v minulosti a zamýšlal sa aj nad dôvodmi prečo si ho skaličania zvolili za svojho druhého patróna po sv. Michalovi archanjelovi.TK KBS informoval Ľudovít Košík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024