Ružička: Dokument reaguje na túžbu po synodálnejšom spôsobe konania v Cirkvi

TK KBS, ir, rp; pz | 02. 12. 2022 07:30Bratislava 2. decembra (TK KBS) V slovenskom preklade (kliknite na odkaz) je k dispozícii tzv. Dokument pre kontinentálnu etapu (DKE), teda pracovný text zhrňujúci doterajšie syntézy synodálneho procesu z celého sveta. Bol vypracovaný na základe syntéz jednotlivých biskupských konferencií týkajúcich sa prvej konzultačnej fázy synodálneho procesu, ktorú spustil pápež František v októbri 2021. Bude základom prác a „referenčným rámcom“ druhej - kontinentálnej etapy synodálnej cesty. Štyridsaťpäťstranový dokument bude základom prác kontinentálnych synodálnych zhromaždení, ktoré sa budú konať v priebehu januára až marca 2023. Text je pretkávaný citátmi, aby dal zaznieť hlasu Božieho ľudu z rozličných častí sveta. O dokumente sme hovorili s Ivanom Ružičkom, ktorý je národným koordinátorom synodálneho procesu.Čo je pracovný dokument pre kontinentálnu etapu (DKE) a kto je jeho tvorcom?DKE je text, ktorý pripravil generálny sekretariát synody. Vznikol z podkladov, ktoré prišli z miestnych / národných  syntéz. Išlo o 112 odpovedí z biskupských konferencií (zo 114) a 15 z 15 východných cirkví. V septembri tím Generálneho sekretariátu spolu s viacerými odborníkmi zasadal v talianskom mestečku Frascati a ovocím ich práce je text DKE. Zaujímavosťou dokumentu je, že obsahuje iba citácie zo Svätého písma a národných syntéz, zo slovenskej nevynímajúc.Čo je cieľom DKE?Jeho cieľom je umožniť dialóg medzi miestnymi cirkvami a univerzálnou cirkvou. Je to pracovný dokument, ktorý sa snaží vyzdvihnúť hlasy Božieho ľudu s jeho postrehmi, otázkami, pochybnosťami či nesúhlasom. Nemá sa preto považovať za dokument magistéria Cirkvi. Nie je však ani zoznamom takzvaných „citlivých“ otázok alebo tém. Cieľom dokumentu je skôr stanoviť rámec pre rozlišovanie týchto otázok v ďalších fázach synody.Komu je dokument určený a ako s ním treba pracovať?Každá biskupská konferencia prijala tento text ako pracovný nástroj pre opätovné rozlišovanie toho, čo Boží ľud na celom svete v prvom roku synody povedal. Aj cirkev na Slovensku je pozvaná, aby sa v atmosfére modlitby a rozlišovania podelila o plody a podnety z čítania tohto dokumentu. Text je preto určený všetkým, ktorí sa do synodalneho procesu zapojili a majú skúsenosť a poznanie zo slovenskej/ miestnej synodálnej etapy. Preklad dokumentu bol poslaný i všetkým diecéznym/ eparchiálnym koordinátorom, aby napomohli rozšíreniu dokumentu vo svojej diecéze/ eparchii, podnietili záujem o prečítanie DKE v atmosfére modlitby, vypočuli si a zozbierali podnety za miestne cirkevné spoločenstvo. S nimi sa následne oboznámi delegácia, ktorá pôjde za Slovensko na kontinentálne zasadnutie, ktoré sa pre európsky kontinent uskutoční v Prahe od 5. do 12. februára 2023. Čo považujete v tejto etape za kľúčové?DKE v závere obsahuje tri okruhy otázok:1. Ktoré myšlienky najsilnejšie rezonujú s konkrétnymi skúsenosťami a realitou Cirkvi na vašom kontinente? Ktoré skúsenosti sa vám zdajú nové alebo osvetľujúce?

2. Aké podstatné napätia alebo rozdiely sa javia ako zvlášť dôležité z pohľadu vášho kontinentu po prečítaní DKE a stíšení sa v modlitbe? Aké sú teda problémy alebo otázky, ktoré by sa mali riešiť a zvážiť v ďalších krokoch procesu?

3. Ak sa pozrieme na to, čo vyplýva z predchádzajúcich dvoch otázok, aké sú priority, opakujúce sa témy a výzvy ku konaniu, ktoré možno zdieľať s ostatnými miestnymi cirkvami na celom svete a prediskutovať počas prvého zasadnutia synodálneho zhromaždenia v októbri 2023?Ochota počuť odpovede na tieto otázky z jednotlivých miestnych cirkví reaguje na hlbokú túžbu Božieho ľudu na celom svete po synodálnejšom spôsobe konania v Cirkvi na všetkých úrovniach. Preto povzbudzujem všetkých, ktorý sa s textom DKE oboznámia, aby sa zapojili a komunikovali svoje posterhy jednotlivým diecéznym koordinátorom prostredníctvom kontaktu v odkaze.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024