Predstavili knižnú novinku O mieste kresťanstva v európskej civilizácii

TK KBS, ako, ml; pz | 01. 12. 2022 11:45Bratislava 1. decembra (TK KBS) Vydavateľstvo LÚČ v stredu 30. novembra na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave uviedlo svoju novú publikáciu O mieste kresťanstva v európskej civilizácii. Autorom je Benedetto Croce, jeden z najvýznamnejších talianskych intelektuálov prvej polovice 20. storočia‚ filozofa, estéta, spisovateľa, ideológa talianskeho liberalizmu.„V talianskom jazyku má esej názov Prečo o sebe nemôžeme nepovedať, že sme kresťania a napísal ju v roku 1942 ako reakciu na nacistické novopohanstvo. Tragédia tej doby ho viedla k snahe znovuobjavovať kresťanské korene modernej civilizácie ako protiklad k hitlerovskému barbarstvu. Jeho esej je veľmi aktuálna aj dnes, keď tiež žijeme v novopohanskej dobe,“ informovala Anna Kolková. Na prezentácii sa zúčastnili zástupcovia Ústavu dejín kresťanstva na Slovensku, hlavný prejav mal Jozef Rydlo, ktorý je aj autorom úvodu v danej publikácii. Z taliančiny ju preložila Stanislava Moyšová. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024