Videá poukazujú na účasť veriacich so zdravotným postihnutím na synode

TK KBS, RV, ml; pz | 01. 12. 2022 09:39Vatikán 1. decembra (RV) Po sérii stretnutí vo Vatikáne predstavuje Dikastérium pre laikov, rodinu a život štyri videá, ktoré poukazujú na prínos veriacich so zdravotným postihnutím pre synodu o synodalite.V rámci synodálnej cesty Dikastérium pre laikov, rodinu a život a Generálny sekretariát synody pozvali niekoľko desiatok osôb so zdravotným postihnutím, aby diskutovali o prínose, ktorý môžu veriaci so zdravotným postihnutím poskytnúť Cirkvi vo svojich komunitách. Na sérii osobitných stretnutí v dňoch 20. - 22. septembra sa vo Vatikáne stretol tím zástupcov, aby dokončil text, ktorý bol neskôr predložený Generálnemu sekretariátu synody a pápežovi Františkovi, a aby zabezpečil, že hlas veriacich so zdravotným postihnutím sa dostane na synodu. Na tomto zasadnutí sa zúčastnilo približne 30 osôb so zdravotným postihnutím z piatich kontinentov, ktoré napísali svoje odpovede na otázky synody: "Čo Duch žiada od Cirkvi? Aké možnosti má Cirkev a veriaci s postihnutím?“ Stretnutie bolo zvolané ako reakcia na výzvu pápeža Františka v encyklike Fratelli Tutti: "Dovoľte mi zopakovať: potrebujeme 'odvahu dať hlas tým, ktorí sú diskriminovaní kvôli svojmu postihnutiu, pretože, žiaľ, aj dnes je v niektorých krajinách ťažké uznať ľudí ako osoby s rovnakou dôstojnosťou' (Fratelli Tutti, č. 98)“.#Cirkev je náš domovAko prezentáciu tohto mimoriadneho stretnutia a stretnutia s pápežom predstavuje Dikastérium pre laikov, rodinu a život sériu videí, ktoré sprostredkúvajú hlasy a príbehy účastníkov, ktorí aktívne prispeli k úvahám synody na túto tému. Kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, povedal, že "aby bola Cirkev skutočne synodálna, musí počúvať hlas všetkých a nikoho nevylučovať. Chcel by som sa poďakovať Generálnemu sekretariátu synody, ktorý od začiatku podporoval našu iniciatívu: práve vďaka tejto spolupráci sa príspevok veriacich s postihnutím dostane k synodálnym otcom.“Generálny sekretár synody kardinál Mario Grech povedal: „Synodálnou konverziou Cirkvi prechádza aj Rímska kúria v synodálnom kľúči. Skúsenosť zdieľaná s Dikastériom pre laikov, rodinu a život je toho radostným príkladom a otvára nové horizonty a možnosti spolupráce, ktoré ukážu, že Cirkev je skutočne domovom pre všetkých!“Zahrnúť hlas ľudí so zdravotným postihnutímV pracovnom dokumente pre kontinentálnu fázu synody sa zdôrazňujú kľúčové problémy, ktoré sa objavili v tomto synodálnom procese, a uvádza sa, že „mnohé správy poukazujú na nedostatok vhodných štruktúr a spôsobov sprevádzania ľudí so zdravotným postihnutím a vyzývajú k novým spôsobom, ako prijať ich prínos a podporiť ich účasť“. Dôraz sa kládol aj na poskytnutie priestoru pre začlenenie veriacich so zdravotným postihnutím, pretože „napriek vlastnému učeniu hrozí, že Cirkev bude napodobňovať spôsob, akým ich spoločnosť odmieta“. Prvé video bude zverejnené 6. decembra pod názvom „Spoluzodpovednosť“.Trailer


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023