Mladí ľudia môžu stráviť Silvestrer aj v rodisku bl. Anny Kolesárovej

TK KBS, mu, ml; pz | 30. 11. 2022 15:02Vysoká nad Uhom 30. novembra (TK KBS) Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pozýva mladých vo veku od 15 rokov na silvestrovské stretnutie do rodiska blahoslavenej Anny Kolesárovej. Stretnutie bude v dňoch 29. decembra 2022 – 1. januára 2023 vo Vysokej nad Uhom.Hlavná téma ON V NÁS vychádza zo slov apoštola Pavla z listu Efezanom 4, 22-24. V jednotlivé dni hostia podujatia - kňaz Peter Zubko, rehoľná sestra Helena Torkošová s tímom a rektor Domčeka Pavol Hudák - prevedú mladých účastníkov po ceste sebapoznania, sebaprijatia a sebadarovania. V programe sú prednášky, čas v skupinkách, sväté omše, putovanie k hrobu Anky Kolesárovej i spoločne pripravený silvestrovský večer spojený s písaním listov vďačnosti, adoráciou a silvestrovskou zábavou.Prihlásiť sa na púť je možné do 19. decembra 2022 na webstránke domcek.org, kde sú ďalšie potrebné informácie a na Facebooku.TK KBS informovala Mária Urbanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024