Evanjelizácia a misijné rozlišovanie - kard. Grech a Hollerich o synode

TK KBS, RV jb, ml; pz | 30. 11. 2022 09:42Rím 30. novembra (RV) V utorok 29. novembra sa skončilo dvojdňové stretnutie predsedov a koordinátorov kontinentálnych zhromaždení Synodálneho procesu. Zišli sa v Ríme, aby spoločne pripravili kontinentálne zhromaždenia, ktoré sú kulminačným momentom druhej fázy Synodálneho procesu, prebiehajúceho v rozpätí rokov 2021-2024.Stretnutie sa konalo v priestoroch Generálneho sekretariátu synody a v prvý deň jeho účastníkov prijal na audiencii pápež František. Svoje pocity zo stretnutia na záver vyjadril generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech týmito slovami: „Cítim vďačnosť a úžas. Načúval som svedectvu živej Cirkvi. Podelenie sa počas týchto dní ukazuje, že cesta je už dobre rozbehnutá a že sa máme jeden od druhého čo učiť. Mám veľkú nádej pre našu úlohu, ktorou je a zostáva predovšetkým evanjelizácia: ohlasovanie dobrej zvesti Ježiša Krista. Toto je synodálna cesta. Na tejto ceste sa nesmieme báť napätí, ktoré môžu byť aj zdravé. Nesmieme nikoho vylučovať a musíme načúvať všetkým! Dokonca aj tým, ktorí sú mimo formálneho ohraničenia Cirkvi, pretože niekedy je Cirkev prítomná tam, kde sme si nemysleli, že ju nájdeme“.Sekretariát synody z obsahu stretnutia publikoval text úvodného pozdravu, ktorý pri audiencii u Svätého Otca v pondelok 28. novembra popoludní v mene všetkých predniesol kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, luxemburský arcibiskup a generálny relátor XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody:„Vaša Svätosť, ďakujeme, že ste si našli čas, aby ste nás prijali a poskytli nám rady pre synodálny proces. Kontinentálnou fázou procesu začíname naše misijné rozlišovanie. V tejto fáze synody už fakticky zažívame prvý univerzálny rozmer tohto procesu. Táto etapa totiž hovorí, že rôzne cirkvi nesmú byť na svojej ceste izolované a cyklický dialóg kontinentálnych zhromaždení bude prospešný pre cirkvi všetkých kontinentov. Vaša Svätosť, synoda, ktorá chce byť katolícka, potrebuje Petrovu starostlivosť a radu. Potrebujeme Vás, pretože potrebujeme zdravú indiferenciu, ktorá svedčí o slobode v Duchu, ale aj preto, že si na tejto ceste všímame niektoré pokušenia.A chcel by som hovoriť o pokušení, ktoré niekedy vidíme v médiách: je to pokušenie „politizácie“ Cirkvi a v Cirkvi, to znamená, že Cirkev žije a myslí logikou politiky. Niektorí majú program reformy Cirkvi; veľmi dobre vedia, čo treba urobiť, a chcú na to využiť synodu: to je inštrumentalizácia synody. Toto je tou politizáciou. Na opačnej strane sú tu - ak použijeme Váš výraz – „indietristi“ (spiatočníci), ktorí nechápu, že pravá katolícka tradícia sa vyvíja a zároveň zostáva tradíciou vo svojej dobe. Aj oni by chceli proces synody zabrzdiť. My však - a počuli sme to dnes ráno pri našej práci - chceme byť schopní vstúpiť do skutočného rozlišovania, apoštolského a misijného, aby synodálna Cirkev mohla plniť svoje poslanie vo svete. Chceme kráčať spoločne, spolu s Vami a predovšetkým s Duchom Svätým a Ježišom, aby sme obnovili našu Cirkev.“Po tomto úvodnom pozdrave, ktorý predniesol kardinál Jean-Claude Hollerich, dostali slovo predsedovia resp. koordinátori kontinentálnych zhromaždení. Každý z nich najprv pápežovi predstavil plody procesu prebiehajúceho v jednotlivých oblastiach sveta a potom nasledoval čas na dialóg. Stretnutie, ktoré sa podľa komuniké nieslo „vo veľmi bratskej atmosfére“, trvalo dve hodiny.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024