Vyjde kniha „Spoločne kráčať“ - myšlienky pápeža Františka o synodalite

TK KBS, RV zk, jb, ml; pz | 29. 11. 2022 15:47



Foto: Vatican Media

Vatikán 29. novembra (RV) V stredu 30. novembra predstavia novú knihu pápeža Františka s názvom: „Kráčať spoločne. Slová a myšlienky o synodalite“. Dvestošesťdesiatstranová publikácia z Vatikánskeho knižného nakladateľstva LEV sústreďuje jeho vyjadrenia na tému synodality odo dňa jeho zvolenia na pápežský stolec až po súčasnosť.



Na prezentácii v priestoroch Vatikánskeho rozhlasu vystúpia generálny sekretár a podsekretárka Synody biskupov kardinál Mario Grech a sestra Nathalie Becquartová, riaditeľ denníka L‘Osservatore Romano Andrea Monda a edičný vedúci Vatikánskeho knižného vydavateľstva LEV Lorenzo Fazzini.



V predslove knihy kardinál Mario Grech dáva z jej obsahu do pozornosti tri oblasti. Najskôr je to téma rozlišovania, ktorá je ústredným bodom každej synodálnej cesty a samotnej podstaty Cirkvi ako spoločenstva, ďalej je to nový spôsob chápania služby duchovných pastierov, ktorý „si vyžaduje prekročiť klerikalistickú víziu, ktorá stavia ploty medzi pastierov a veriacich“.



A napokon je to graduálnosť, teda skutočnosť, že téma synodality „sa v magistériu pápeža Františka objavuje len postupne“. Kardinál Grech uzatvára, že „ide o členitý proces, v ktorom sme ešte stále ponorení a nedokážeme predvídať všetky ďalšie prejavy vývoja“.



Podsekretárka Generálneho sekretariátu Synody biskupov sestra Nathalie Becquartová vo svojom úvode pomenúva päť kľúčových prvkov uvažovania pápeža Františka o synodalite: (1) Cirkev ako Boží ľud na ceste; (2) teológia krstu ako základ misijnej spoluzodpovednosti; (3) sensum fidei fidelium, čiže zmysel pre vieru celého Božieho ľudu, čo František nazýva «čuch» veriacich; (4) pôsobenie Ducha Svätého; a napokon (5) relacionálna koncepcia Cirkvi, čiže založená na vzťahoch.




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023