Pápež v posolstve FIAC: Počúvajte dnešného človeka pozorným uchom

TK KBS, RV, ml; pz | 29. 11. 2022 12:49Vatikán 29. novembra (RV) Pápež František posiela posolstvo Medzinárodnému fóru Katolíckej akcie, ktoré sa stretlo na svojom VIII. zhromaždení a zvolilo si nové vedenie. Píše, že v Cirkvi sa musí zakoreniť synodálny duch, a na to potrebujeme ísť tým istým smerom ako ľudia na ceste.Myšlienky pápeža Františka v jeho posolstve Medzinárodnému fóru Katolíckej akcie (FIAC) sú zamerané predovšetkým na nové vedenie. Pápež, ktorý už v nedeľu po modlitbe Anjel Pána na Svätopeterskom námestí pozdravil organizáciu, ktorá združuje a koordinuje združenia Katolíckej akcie vo svete, pripomenul cestu, ktorú pred viac ako 30 rokmi začal kardinál Eduardo Pironio, ktorý vycítil potrebu vytvoriť fórum, kde by Katolícka akcia mohla prispieť k výzve novej evanjelizácie, obohatenej o osobitosti každého miesta a kultúry. „Mnohí z vás určite nasledovali túto intuíciu a vložili do tejto služby svoje vlastné schopnosti a túžbu ohlasovať evanjelium napriek ťažkostiam doby, pretože v tom čase neexistovali dostatočné prostriedky komunikácie a zbližovania medzi krajinami,“ píše František.Pri pohľade na súčasnosť pápež konštatuje, že „v niektorých oblastiach ožil individualizmus spásy šitej na mieru“, a poukazuje na to, že metla násilia medzi krajinami a bratmi podkopáva túžbu po univerzálnom bratstve. „Ťažké časy však môžu byť výzvou a môžu sa premeniť na časy nádeje,“ dodáva František a cituje kardinála Pironia, ktorý pripomína, že je dôležité byť v živote znamením. Nie je však znamením prázdnoty alebo smrti, ale znamením svetla, ktoré prináša nádej. „Nádej je schopná prekonať ťažkosti, nezhody a kríže, ktoré sa objavujú v každodennom živote,“ hovorí pápež.Poďme spolu a znovu sa naučme umeniu dialóguFrantišek teda poukazuje na to, že Cirkev prechádza obdobím, keď sa synodálny duch musí zakoreniť práve v spôsobe, akým sú cirkvi; „to znamená praktizovať spoločné kráčanie tým istým smerom“ a „to je to, čo Boh očakáva od Cirkvi tretieho tisícročia“, potvrdzuje pápež. Znamená to nanovo si uvedomiť, že sme ľudia na ceste a že sme na nej spolu. Preto vyzýva Katolícku akciu, aby v tomto duchu podporovala skupiny Katolíckej akcie v rôznych miestnych cirkvách. „V synodálnom duchu je potrebné naučiť sa počúvať jeden druhého, znovu sa naučiť umeniu dialógu s druhými bez bariér a predsudkov, tiež a najmä s tými, ktorí sú mimo a na okraji, hľadať blízkosť, ktorá je Božím štýlom,“ navrhuje František.Aby ste mohli počúvať všetkyPreto pápež vyzýva nové vedenie FIAC, aby „boli mužmi a ženami, ktorí počúvajú“, a nie „vodcami za stolom, na papieri a v Zoome“, aby nepodľahli pokušeniu inštitucionálneho štrukturalizmu, ktorý plánuje a organizuje na základe štatútov, predpisov a zdedených návrhov, kedysi dobrých a užitočných, ale dnes už možno nezmyselných. Pápež potom trvá na počúvaní; žiada nás, aby sme počúvali predovšetkým mužov, ženy, starších ľudí, mladých ľudí a deti v ich realite, v ich tichom volaní vyjadrenom pohľadom a hlbokým plačom; vyzýva k „pozornému počúvaniu, aby sme nedávali odpovede na otázky, ktoré nikto nekladie, alebo nehovorili slová, ktoré nikto nemá záujem počuť“. František odporúča počúvať "s ušami otvorenými pre nové a so srdcom Samaritána" a tiež odporúča „počúvať pulz a znamenia doby“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023